Een foto van Zieuwent
Nieuws

Zieuwents Belang zoekt denkers en doeners voor Dorpsplan

3 februari 2017

“Er is veel werk aan de winkel en we kunnen en willen het niet alleen doen”

Door Annekée Cuppers

Welke producten komen er in het welkomspakket? In welke vorm gaan we dagbesteding voor ouderen aanbieden? Wat is er voor nodig om de kunst- en kabouterroute te realiseren? Hoe maken we Zieuwent nog aantrekkelijker voor toeristen?

Zomaar een handvol vragen die voortkomen uit het Dorpsplan 2015-2025 waarin de wensen en uitdagingen van het kerkdorp Zieuwent voor de toekomst zijn opgenomen. Na een drukbezochte presentatieavond afgelopen zomer is het nu tijd om de handen uit de mouwen te steken en de plannen daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Er is veel werk aan de winkel. Zieuwents Belang (ZB) organiseert daarom op woensdag 15 februari een informatieavond. Ruud Hulshof van ZB licht toe: “Uiteraard gaan we de inwoners over de stand van zaken informeren maar wat we vooral hopen is dat er zo veel mogelijk nieuwe mensen zich aanmelden voor de werkgroepen. Deze werkgroepen gaan de prachtige plannen die door de uitwerkgroepen in het Dorpsplan zijn verwoord, ook daadwerkelijk uitvoeren. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. De wens om het dorp ook in de toekomst leefbaar houden, moet immers door alle inwoners gedragen worden. We roepen dan ook jong en oud op om mee te helpen aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Dorpsplan.” ZB is op zoek naar mensen met frisse ideeën die mee willen denken en doen. “Samen zorgen we ervoor dat Zieuwent een geweldig dorp is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Een dorp dat met zijn tijd meegaat en de uitdagingen zoals vergrijzing en krimp op creatieve wijze het hoofd kan bieden.”

Naoberschap houdt niet op bij je eigen dorp

Aan de ontwikkeling van het Dorpsplan 2015-2025 ging een periode vooraf waarin door middel van enquêtes en inloopbijeenkomsten de wensen en ideeën van de Zieuwentse bevolking werden geïnventariseerd. De verschillende pijlers waaronder wonen, ondernemen, recreëren en landschap zijn uitgewerkt door het in kaart brengen van de ontwikkelingen, de visie van ZB daarop en oplossingsmogelijkheden. Ook werd rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Het plan sloeg bij zowel bewoners als de gemeente Oost Gelre goed aan en inmiddels is deze werkwijze ook door andere kleine kernen overgenomen. Daar is Hulshof best een beetje trots op, al zal hij daar, zoals het een echte Achterhoeker betaamt, zeker niet over opscheppen. Hulshof ziet vooral de voordelen van de steeds nauwere onderlinge samenwerking. “Door met alle kleine kernen samen op te trekken en uit een mond te spreken, staan we sterker en zal het ook makkelijker zijn om de gemeente Oost Gelre te laten participeren in de verschillende projecten. In de toekomst zullen niet alle maatschappelijke voorzieningen in iedere kern afzonderlijk kunnen blijven bestaan. Door slim gebruik te maken van elkaars faciliteiten, kennis, ideeën en netwerken, is het goed mogelijk de verschillende kernen leefbaar en levendig te houden. Naoberschap houdt immers niet op bij je eigen dorp en in de toekomst zullen we steeds meer moeten gaan samenwerken.”

Verschillende kernen uit Oost Gelre kennen al verregaande samenwerkingsverbanden en daarvan is het kinderfestijn Houtdorp editie 2015 misschien wel het meest symbolisch. In twee dagen tijd  bouwden kinderen en volwassenen uit Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde aan het HaZieMa-dorp. Gezamenlijk werd er een buurtsuper, een school en een kerk met free wifi in elkaar getimmerd.

Jong en oud die samen met veel plezier bouwen aan het naoberschap van de toekomst, zo ziet Hulshof het graag.

De informatieavond van Zieuwents Belang wordt gehouden op woensdagavond 15 februari aanstaande bij Het Witte Paard te Zieuwent. De bijeenkomst start om 20.00 uur.