Een foto van Zieuwent
Nieuws

ZIEUWENT GAAT BOUWEN!

6 februari 2021

Het gaat gebeuren… Zieuwent gaat bouwen!

Na een intensieve voorbereiding en in goed overleg met de gemeente, de grondeigenaren en de buurt is er een prachtig Ontwikkelkader   opgesteld waarover positief is besloten door het college van B&W van de gemeente Oost Gelre.

Dat betekent dat we nu échte woonplannen kunnen gaan maken. Plannen die afgestemd zijn op de vraag vanuit Zieuwent. Het ontwikkelkader geeft namelijk slechts een richting over de invulling van de plannen die er zijn gemaakt. Hóe de woningen op het plan er straks écht uit gaan zien wordt bepaald aan de hand van de belangstelling van de Zieuwentenaren die interesse hebben in een plekje op dit groene, parkachtige plan.

In twee fasen

Het gehele plan (gesitueerd aan de Werenfriedstraat) bestaat uit twee fasen. Fase 1 wordt in het ontwikkelkader aangeduid met A en B. Fase 2 wordt aangeduid met C.

Uiteindelijk vormen fase 1 en 2 samen een prachtige groene wijk waar het héél prettig wonen is met ruimte voor veel bomen, bloemenperken en waterpartijen met leefgebied voor vogels, insecten en vissen. Het aantal te bouwen woningen zal ‘naar behoefte’ zijn en zal per fase tussen de 15 tot 20 liggen.

 

Voor wie?

Zieuwent heeft dringend behoefte aan nieuwbouw. Er zijn daarbij twee groepen die oververtegenwoordigd zijn in deze vraag naar woningen. Dat zijn de jongeren uit Zieuwent die graag hier hun wooncarrière willen starten en de senioren uit Zieuwent die graag vanuit hun (grote) woning willen verhuizen naar een kleinere woning met betere voorzieningen om, met het oog op de toekomst, lang zelfstandig te kunnen blijven wonen in ons mooie dorp.

Voor de leefbaarheid van Zieuwent is het echt van cruciaal belang dat met name onze jongeren een betaalbare woning kunnen vinden in Zieuwent. Dat kan een koopwoning zijn, maar wellicht ook een huurwoning om op die manier laagdrempelig hun wooncarrière te kunnen starten en hun sociale leven in Zieuwent te kunnen behouden.

 

Voorbereidingen

Er is inmiddels al héél veel voorbereidend werk uitgevoerd, maar de voorbereidingen zijn zéker nog niet afgerond. Een bouwplan ontwikkelen kost nou eenmaal veel tijd waarbij veel procedures doorlopen moeten worden. Het ‘groene licht’ op het ontwikkelkader vanuit het college van B&W is een prachtige eerste stap om nu snel door te gaan en vaart te maken. En dat gebeurt ook!

 

Initiatiefnemers fase 1

De grond waarop gebouwd gaat worden is particulier bezit. De drie Zieuwentse grondeigenaren in het bouwgebied van fase 1 hebben besloten dat ze samen het plan voor fase 1 willen gaan ontwikkelen. De gemeente speelt hierin dus geen rol. Zij geven slechts aan wat de kaders en de randvoorwaarden zijn om een plan tot uitvoer te kunnen brengen.

De initiatiefnemers zijn nu druk bezig met het vergunningentraject, waarbij eerst een aantal wettelijk verplichte onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Daarnaast moet er ook een bestemmingsplanwijziging voorbereid en ingediend worden.

 

De planning

De ontwikkeling van het plan Werenfriedstraat gebeurt zoals aangegeven in twee fasen. De eerste fase is nu in volle voorbereiding en ondanks de enorme inspanning van de initiatiefnemers gaat dit de nodige tijd in beslag nemen. We houden ongeveer rekening met een jaar. Dat betekent dus dat er in 2021 zéker nog geen ‘schop de grond in gaat’. Als de procedures goed en vlot doorlopen worden dan is het mogelijk om in 2022 te starten met het realiseren van fase 1!

Fase 2 zal later gerealiseerd worden, een globale inschatting is nu dat dit over 4 of 5 jaar plaats zal vinden.

Zonnepark

Bijna tegelijk met het initiatief om woningen te realiseren aan de Werenfriedstraat is er bij de gemeente een voorstel ingediend voor het realiseren van een zonnepark in hetzelfde gebied. De gemeente heeft deze twee initiatieven allebei omarmd en daarbij een kans gezien om ze elkaar te laten versterken. Twee belangrijke maatschappelijke opgaven, namelijk extra woningbouw en duurzame energieopwekking, gecombineerd en zelfs geïntegreerd in één plan.

Ondanks dat de woningbouw en het zonnepark dus geïntegreerd zijn in één plan en dus ook allebei onderdeel uitmaken van het ontwikkelkader, lopen de initiatieven wel hun eigen route m.b.t. bestemmingsplan en vergunningentraject. Met andere woorden, de realisatie van de woningen in fase 1 hoeft niet te wachten op het vergunningentraject van het zonnepark, in het geval dat dit langer duurt dan het traject van de woningbouw.

 

Interesse?

Enthousiast geraakt over dit prachtige plan en wellicht interesse om er te gaan wonen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! Met de initiatiefnemers hebben we afgesproken dat Zieuwents Belang de inventarisatie van de belangstellenden gaat coördineren. Hoe vervolgens de uiteindelijke selectie uit alle geïnteresseerden gaat plaatsvinden is nu nog niet bekend. Ook geïnteresseerden in fase 2 roepen we op nu alvast hun belangstelling aan ons kenbaar te maken.

Voor een seniorenwoning neem contact op met:

Voor een jongerenwoning neem contact op met: