Een foto van Zieuwent
Nieuws

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kern Zieuwent 2015’

3 november 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kern Zieuwent 2015’ met ingang van 4 november 2015 voor een periode van 3 weken voor iedereen ter inzage ligt.

Plangebied en inhoud plan
Voor de kern Zieuwent wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld omdat het verplicht is bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar te actualiseren. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard. Dit betekent dat de bestaande situatie is vastgelegd. Nieuwe initiatieven worden alleen meegenomen als het college besloten heeft in principe medewerking te verlenen en als alle benodigde onderzoeken zijn aangeleverd. Op onderstaande luchtfoto is het plangebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, globaal aangegeven.

Inzien van het plan en mogelijkheid tot inspraak
Het bestemmingsplan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Daarnaast kunt u de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan raadplegen via de gemeentelijke website (www.oostgelre.nl) of rechtstreeks op de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De IMRO-code van het plan is NL.IMRO.1586.BPZIE800-VO01.

Gedurende de inzagetermijn van 4 november 2016 t/m 24 november 2016 kan een ieder bij voorkeur schriftelijk een inspraakreactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het College van burgemeester en wethouders van Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Voor het mondeling naar voren brengen van een inspraakreactie of voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Rondeel via 0544-393482 of n.rondeel@oostgelre.nl.

Inloopmiddag
Op donderdag 10 november van 16.00 uur tot en met 18.00 uur is er een inloopmiddag over dit nieuwe bestemmingsplan bij Het Witte Paard, Dorpsstraat 49 in Zieuwent. Tijdens deze inloopmiddag kunt u het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kern Zieuwent 2015’ inzien, u laten informeren en via reactieformulieren uw reactie op het voorontwerp bestemmingsplan geven.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd.