Een foto van Zieuwent
Nieuws

Update woonvisie kleine Kernen

5 januari 2021

In deze bijgaande nieuwsbrief vindt u de laatste update van de ‘Woonvisie kleine kernen’

Wonen is een belangrijk speerpunt voor Zieuwent.
Voldoende huisvesting voor
alle leeftijdscategorieën is broodnodig om
het inwonertal en bevolkingssamenstelling
in een klein dorp in balans te houden.”

 

Nieuwsbrief kleine kernen