Een foto van Zieuwent
Nieuws

Stand van zaken Max-huis in de ‘Olde Pastorie Zieuwent’

8 november 2016

In het voorjaar hebben we Zieuwent geïnformeerd over de plannen om een kleinschalig woon- en zorgcentrum in de ‘Olde Pastorie’ te realiseren; een zogenaamd Max-huis. We hadden een zeer ambitieuze planning. Helaas is deze planning niet helemaal gehaald omdat er meer zaken moesten worden geregeld dan voorzien.

Vergunning
Binnenkort wordt door de investeerder de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Oost Gelre ingediend. De aanvraag is in de tussenliggende tijd diverse malen doorgesproken met alle partijen en we gaan ervan uit dat deze vergunning om die reden ook zonder problemen kan worden verleend. Max-zorg heeft in de tussentijd ook geregeld dat zij vanaf 1 januari 2017 zorg mogen leveren in de gemeente Oost Gelre.

Informatieavond
Alle lichten staan dus nu bijna op groen! Zodra de vergunning is verleend houden wij gezamenlijk met de Investeerder en Max-zorg een informatieavond over de te leveren zorg en de planning. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons door een email te sturen naar info@zieuwentsbelang.nl of te bellen met: Angela Krabbenborg, tel: (06) 22 83 49 20.