Een foto van Zieuwent
Nieuws

Samenvatting jaarvergadering Zieuwents belang

19 maart 2019

Op maandag 18 maart j.l. stond de jaarvergadering van Zieuwents belang weer op de agenda. Sinds jaar en dag wordt dit samen met de feestcommissie georganiseerd en worden er veel Zieuwentenaren ontvangen. Ook dit jaar was de opkomst zeer goed. Ongeveer 120 personen zaten bij ’t Witte Paard in de grote zaal om eerst naar de feestcommissie te luisteren en vervolgens naar het bestuur van Zieuwents belang. Dit geeft direct de betrokkenheid weer die in dit dorp zo sterk aanwezig is. Dat blijkt ook tijdens de presentatie wanneer er door het publiek gerichte vragen worden gesteld en men meedenkt met zaken waar het Zieuwents belang zich mee bezig houdt.

Een speerpunt voor zowel Zieuwents belang als de gemeente blijft woningbouw in de kleine kernen en dus ook Zieuwent. Aangezien het plan bij de voormalige Welkoop langer duurt dan gehoopt, is de werkgroep wonen in Zieuwent verder gaan kijken en oriënteert men zich nu o.a. op een mogelijke pilot omtrent Tiny Houses: kleinschalige woningen die ergens maximaal 10 jaar mogen staan. Uit de presentatie blijkt dat de gesprekken met de gemeente hierover constructief verlopen en men positief gestemd is over de voortgang hieromtrent. 

Diverse projecten passeerden de revue, van wonen tot landschapsverbetering, van AED tot de route van A tot Z. Eén van de grootste projecten waar het bestuur al jaren mee bezig is, is het ontwikkelen van een kleinschalig zorgcentrum voor Zieuwent. Waar dit moet komen? In de oude pastorie, zodat dit gebouw zijn sociaal maatschappelijke functie weer kan vervullen voor hen die altijd betrokken zijn geweest bij de kerk en veelal vaak vrijwilligerswerk hebben uitgevoerd voor onze karakteristieke kathedraal. Een project van de lange adem is na 5 jaar inmiddels een understatement. Er zijn al verscheidene hobbels op de weg geweest en telkens wisten we er als Zieuwent en Zieuwents belang weer over te komen. Helaas bleek de laatste hobbel het grootst. Na een vraag aan het parochiebestuur om de prijs te verlagen in verband met gestegen kosten gaf het parochiebestuur afgelopen maart aan dat zij er geen toekomst in zien als het gebouw voor een lagere prijs moet worden verkocht. In plaats vroegen ze de hoofdprijs! In hun ogen kunnen zij het niet maken om het gebouw tegen een lagere prijs te verkopen. De prijzen in de woningmarkt zijn enorm gestegen en ten opzichte van andere bezittingen kan men in “Zieuwent” het gebouw niet voor een gereduceerd tarief verkopen. Hiermee sluit de deur, met het bedrag dat het parochiebestuur vraagt voor de oude pastorie kan de investeerder de exploitatie niet rondkrijgen. Hij had al een enorm gebaar gemaakt door zijn rendementseis te verlagen maar ook dit mocht niet baten. Na dit nieuws ontstond er ontzettend veel röring in de zaal. De betrokkenheid is en blijft groot in Zieuwent en dit nieuws kwam aan als een donderslag bij heldere hemel. De werkgroep is niet bij de pakken neer gaan zitten, en gaat aan de slag met een plan B. Samen met de gemeente, investeerder en zorgonderneemster wordt gezocht naar een andere locatie zodat Zieuwent in de toekomst toch een kleinschalig zorgcentrum zal krijgen.

De teleurstelling in de zaal kwam op de achtergrond toen het ging over Project D! Of anders gezegd Project Duurzaamheid. Het eerste project dat voortkomt uit de energiecorporatie Zonnig Zieuwent. Samen met de school in Zieuwent hebben zij het plan uitgewerkt om kinderen meer te betrekken bij duurzaamheid. Dit is onderverdeeld in drie thema’s: Voedsel, afval en energie. In zes weken tijd zullen er zes lessen worden gegeven aan de bovenbouw, groep 6 verdiept zich in voedsel, groep 7 gaat aan de slag met afval en groep 8 gaat meer leren over energie. Tijdens Project D! gaan de klassen op verschillende bedrijfsbezoeken, zo wordt er gekookt met een no-waste chefkok, verzinnen ze hun eigen duurzame ideeën en wint het beste idee uiteindelijk een uitvoeringsprijs. Een fantastisch initiatief waar niet alleen de hele werkgroep maar alle aanwezigen bij de jaarvergadering positieve energie uithaalden. Aanstaande donderdag 21 maart is de kick-off met no-waste chefkok Nel Schellekens. Op vrijdag 19 april is de afsluiting, alle dorpsbewoners van Zieuwents zijn vanaf 12:15 van harte welkom op school om de eindresultaten van de kinderen te bewonderen. Hopelijk wordt dit een daverend succes. 

Verder blijkt uit de presentatie dat Zieuwents belang zich o.a. inzet voor meer AED’s in Zieuwent; blijkt dat de Welkomstdoos voor nieuwe inwoners van Zieuwent een groot succes is, en zijn inmiddels verschillende houtwallen gerealiseerd die het mooie landschap dat Zieuwent kenmerkt, nog meer verfraaien.
Ook wordt het initiatief ‘wandelpad van A tot Z’; van Amsterdam tot Zieuwent toegelicht. De route is zo goed als uitgestippeld en samen met wandelnet kan een volgende stap gezet worden in de ontwikkeling van dit mooie initiatief. Ontzettend veel projecten die dus lopen en waar we hopelijk snel meer nieuws over kunnen delen. 

Naast de vele andere punten die zijn besproken tijdens de jaarvergadering van Zieuwents belang was er nog een punt dat aandacht verdient. Dit jaar legden vijf bestuursleden hun functie neer na jarenlange inzet waaronder Jos Kolkman (33 jaar ), Angela Krabbenborg (12 jaar), Sandra Jansen (9 jaar), Margret klein Holkenborg (8 jaar) en Eva te Poele  legde haar functie neer in verband met haar nieuwe functie als regisseur kleine kernen bij de gemeente Oost Gelre. Gelukkig is het gelukt om voldoende bestuursleden te krijgen die hun stokje overnemen. Dit konden de overige bestuursleden natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er werd een woordje gehouden voor de vertrekkende bestuursleden en zij werden ontzettend bedankt voor hun inzet al die jaren. Daarna werd de microfoon doorgegeven aan burgemeester Annette Bronsvoort. Zij heeft een groot deel van de jaarvergadering bijgewoond en wilde ook vanuit de gemeente de vertrekkende bestuursleden enorm bedanken voor hun jarenlange inzet. Ze gaf aan trots te zijn op de Zieuwentse bevolking omdat ze veel initiatief en lef tonen om projecten te verwezenlijken. De gemeente hoopt hen hierbij goed te ondersteunen.

De volledige notulen en presentatie van de jaarvergadering volgen binnenkort en zullen te vinden zijn op deze website.