Een foto van Zieuwent
Nieuws

Overzicht landschapsprojecten Zieuwent

12 juli 2019

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Landschap Zieuwent zeker niet stil gezeten en we willen graag alle projecten met je delen. De werkgroep heeft bijgaand document opgemaakt waarin men tot in detail kan lezen wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurt in en rond Zieuwent. De kaart hiernaast laat die locaties nog eens duidelijk zien.

In het kort, zijn er ten behoeve van de biotoopverbetering van de knoflookpad binnen het Landschapsproject Zieuwent, een 2-tal nieuwe, grote amfibiepoelen (totaal ca. 1.300 m2) met bijbehorend landbiotoop (o.a. struweelbeplanting) gerealiseerd.

Daarnaast is er in totaal circa 22.500 m2 aan nieuwe houtwallen en vogelbosjes aangelegd. Voorafgaand aan de aanplant zijn de verschillende stroken, ter bevordering van het aanslaan van de beplanting machinaal gefreesd/ gespit (Wopa/ GroenGoed). Hierin zijn in totaal uiteindelijk bijna 15.000 stuks bosplantsoen verwerkt. In totaal zijn/ worden circa 900 stuks gekloofde eiken (ca. €7,50/ stuk) palen gebruikt om verschillende landschapselementen fraai in te rasteren. Globale totaalkosten van het Landschapsproject Zieuwent bedragen tot op heden circa € 20.000,- (ex. BTW).

Verder willen we graag nog expliciet opmerken dat alle de grondeigenaren, het aanplanten van het geleverde plantgoed en het plaatsen van de eventuele gekloofde eiken palen zelf hebben uitgevoerd of hebben laten uitvoeren door vrijwilligers.

Ook wij, als werkgroep Landschap Zieuwent, hebben al het advieswerk omtrent de beste aanleglocatie, de aanleg zelf en het uit te voeren beheer van al deze landschapselementen, als ook het regelwerk en de distributie van bijv. het plantgoed in onze vrije tijd, vrijwillig en met plezier uitgevoerd.

Namens Werkgroep Landschap Zieuwent
Pieter Holkenborg, Jan Nijenhuis, Merijn Hulzink en Björn Domhof

Bekijk hier het overzicht Landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019

Bekijk hier de overzichtskaart landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019