Een foto van Zieuwent
Nieuws

Nieuwsbrief N18; voorkeur B&W voor fietstunnel

26 augustus 2015

Stoplichten bij N18 in Lichtenvoorde vernieuwd

Aannemer Verhoeve Infra gaat in opdracht van Rijkswaterstaat dit najaar de verkeersregelinstallaties (VRI’s) vervangen bij twee kruisingen in Lichtenvoorde. Na meer dan 15 jaar dienst te hebben gedaan zijn de stoplichten verouderd en moeten deze worden vernieuwd. In Harreveld worden nieuwe verkeersregelinstallaties geplaatst.
Zowel de verkeerslichten bij de kruising met de Hamelandweg als de Richterslaan worden vervangen. De werkzaamheden starten dit najaar zo snel mogelijk. Het streven is om de werkzaamheden vóór de jaarwisseling gereed te hebben. Zodra de planning rond is worden omwonenden geïnformeerd.
Nieuwe verkeerslichten in Harreveld
In Harreveld worden bij de kruising met de Kerkstraat dit najaar nieuwe verkeerslichten geplaatst.
Akkoord over verdeling van kosten
Het college van B en W van Oost Gelre is inmiddels akkoord met de verdeling van de kosten over de verschillende wegbeheerders en de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Zieuwentse kruising

Ook bij de kruising van de N18 met de Zieuwentseweg zijn de verkeersregelinstallaties verouderd. Tot 2017 vinden hier echter geen werkzaamheden plaats. Dit is in afwachting van een definitief besluit over de toekomst van de kruising.
Begin 2016 start er een projectteam met medewerkers van Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente. Het projectteam gaat de voor- en nadelen van de verschillende opties voor de kruising uitwerken. Op basis van de uitkomsten besluiten de drie wegbeheerders in de loop van 2016 voor welke variant er wordt gekozen.
Voorkeur college van B en W
Het opheffen van de kruising en het aansluiten van de Zieuwentseweg op de Richterslaan biedt mogelijkheden om technisch een betere inrichting te maken, met een goede doorstroming van verkeer op de N18. Fietsers kunnen in die plannen ter hoogte van de huidige kruising ongelijkvloers oversteken via een fietstunnel. Het college van B en W heeft een voorkeur uitgesproken voor deze oplossing. Maar zoals hierboven al geschreven, pas in de loop van 2016 wordt een definitief besluit genomen.
We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen!

artikel uit de gelderlander: klik hier

 

oost gelre