Een foto van Zieuwent
Nieuws

Politiek café leefbaarheid kleine kernen Oost Gelre 23 november BMV

14 november 2017

De kleine kernen in de gemeente Oost Gelre organiseren een politiek café over het in de toekomst leefbaar houden van de kleine kernen. Alle plaatselijke politieke partijen zijn uitgenodigd om mee te praten over de onderwerpen wonen, onderwijs, zorgvoorziening, groene en gastvrije omgeving en een gezonde lokale economie. Op donderdagavond 23 november is iedereen van harte welkom in BMV Mariënvelde aan de Waalderweg 7. De toegang is gratis en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start het programma.

De kleine kernen hebben in september 2017 de leefbaarheidsvisie aan het college en de gemeenteraad van Oost Gelre aangeboden. Zij zijn heel benieuwd hoe de politiek hierover denkt. Alle politieke partijen, te weten CDA, VVD, PvdA, OOG, D66 en NLOG, doen mee aan het politiek café, waarin gedebatteerd wordt over verschillende stellingen. Ook mensen in de zaal mogen vragen stellen. Onder andere wordt gepraat over betaalbare woningen voor starters, de noodzaak van een basisschool in elke kern, de toekomst van de buurthuizen, hoe de zorg voor ouderen georganiseerd moet worden en hoe landbouw en toerisme samen gaan. De avond geeft de kans om op een leuke manier inzicht te krijgen in welke politieke partijen daadwerkelijk aan de slag gaan met de speerpunten.

Leefbaarheidsvisie
De leefbaarheid van de kleine kernen staat onder druk. Jongeren trekken weg en mensen die blijven worden ouder. Daarnaast blijft het steeds moeilijker om voorzieningen zoals scholen, winkels en (sport)verenigingen in stand te houden. De kleine kernen Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle hebben de handen ineengeslagen. Deze zes dorpsbelangenorganisaties zijn op verschillende thema’s met elkaar in gesprek. Zij hebben gezamenlijk een bovendorpse leefbaarheidsvisie voor de kleine kernen opgesteld. Het plan bestaat uit negen thema’s: wonen, ontgroening en vergrijzing, onderwijs, voorzieningen, sport- en verenigingsleven, landschap, toerisme en recreatie, werkgelegenheid en duurzaamheid. De visie is te lezen op http://bit.ly/2zswf4U

 

Inloopvoorzieningen Oost Gelre

11 november 2017

In dit youtube filmpje een overzicht van alle inloopvoorzieningen in de gemeente Oost Gelre.
Zieuwentenaren jong en oud, kom ook op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 gerust naar de Waareise voor een kopje koffie/thee en voor een praatje. Jullie zijn allen van harte welkom.
#zieuwents koffie en thee uurtje #sameninoostgelre

Bovendorpse borrel voor alle jongeren: 24-11-2017

7 november 2017

Beste jongeren uit Zieuwent

Op vrijdag 24 november wordt er voor alle jongeren uit de kleine kernen van Oost-Gelre een BoBo (Bovendorpse Borrel) georganiseerd. Deze avond is bedoeld om elkaar te ontmoeten, gezellig een praatje te maken, maar ook om met elkaar na te denken over leuke activiteiten voor de jongeren uit de kleine kernen. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje! Deze avond is georganiseerd vanuit de dorpsbelangenorganisaties als opvolging van de bovendorpse leefbaarheidsvisie van de kleine kernen van Oost-Gelre. 
Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd voor deze avond bij het Witte Paard in Zieuwent. De inloop is vanaf 20:30 en er wordt gestart om 21:00!

Hulp bij aanmelden glasvezel buitenaf!

13 oktober 2017

Vindt u het lastig om te kiezen?
Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze.
Iedereen is welkom die de brief heeft gehad van glasvezel buitenaf.
Woensdag 18-10-2017 van 20.00 – 21.30 uur Het Witte Paard Zieuwent.

Kom ook op deze laatste aanmeldavond of bel uw buurtambassadeur:
Marjo van Ostayen, Richard Spexgoor, Bennie Hummelink, Margret klein Holkenborg, Jan Doppen, Angela Krabbenborg, Nick ten Have, Patric Nijenhuis, Bennie Beerten, René Spekschoor, Sjaak Jansen, Jos Rouwhorst, Anton Bokkers, Ruud Krabbenborg.
Wederverkopers: Nijenhuis ICT (06-25224252), RUMA (06-25127550), Ten Have ICT (06-22319579)

Wilt u de presentatie die is gehouden tijdens de extra infoavonden nog eens rustig nalezen, klik dan hier: Glasvezel_Zieuwent_presentatie.