Een foto van Zieuwent
Nieuws

Jaarvergadering 2020

9 juni 2020

Beste inwoners van Zieuwent en omstreken,

Gezien de situatie omtrent het Corona virus en de bijbehorende aanhoudende maatregelen ten bate van een ieders gezondheid is de jaarvergadering van de Feestcommissie en Zieuwents belang dit jaar niet door gegaan.

Via deze weg willen wij jullie zo goed mogelijk informeren over de belangrijkste punten die het afgelopen jaar zijn opgepakt door het bestuur van Zieuwents belang.

Helaas kunnen wij ons niet aan u voorstellen; wel kunnen wij u gelukkig via deze weg informeren.

In 2019 heeft er een grote bestuurswissel plaatsgevonden, dit betekend nieuwe gezichten in Zieuwents belang. Het oude bestuur willen wij via deze weg nogmaals bedanken voor alle jaren van grote inzet en voor hun blijvende betrokkenheid bij Zieuwent.

publicatie bestuursjaar 2019-2020

Uitnodiging valpreventie Zieuwent

7 november 2019

Klik op de link hieronder op de uitnodiging van valpreventie in Zieuwent te openen. “Op eigen benen blijven staan” wordt op dinsdag 12 november georganiseerd bij de Waareise. 

 

A4 uitnodiging valpreventie Zieuwent

Overzicht landschapsprojecten Zieuwent

12 juli 2019

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Landschap Zieuwent zeker niet stil gezeten en we willen graag alle projecten met je delen. De werkgroep heeft bijgaand document opgemaakt waarin men tot in detail kan lezen wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurt in en rond Zieuwent. De kaart hiernaast laat die locaties nog eens duidelijk zien.

In het kort, zijn er ten behoeve van de biotoopverbetering van de knoflookpad binnen het Landschapsproject Zieuwent, een 2-tal nieuwe, grote amfibiepoelen (totaal ca. 1.300 m2) met bijbehorend landbiotoop (o.a. struweelbeplanting) gerealiseerd.

Daarnaast is er in totaal circa 22.500 m2 aan nieuwe houtwallen en vogelbosjes aangelegd. Voorafgaand aan de aanplant zijn de verschillende stroken, ter bevordering van het aanslaan van de beplanting machinaal gefreesd/ gespit (Wopa/ GroenGoed). Hierin zijn in totaal uiteindelijk bijna 15.000 stuks bosplantsoen verwerkt. In totaal zijn/ worden circa 900 stuks gekloofde eiken (ca. €7,50/ stuk) palen gebruikt om verschillende landschapselementen fraai in te rasteren. Globale totaalkosten van het Landschapsproject Zieuwent bedragen tot op heden circa € 20.000,- (ex. BTW).

Verder willen we graag nog expliciet opmerken dat alle de grondeigenaren, het aanplanten van het geleverde plantgoed en het plaatsen van de eventuele gekloofde eiken palen zelf hebben uitgevoerd of hebben laten uitvoeren door vrijwilligers.

Ook wij, als werkgroep Landschap Zieuwent, hebben al het advieswerk omtrent de beste aanleglocatie, de aanleg zelf en het uit te voeren beheer van al deze landschapselementen, als ook het regelwerk en de distributie van bijv. het plantgoed in onze vrije tijd, vrijwillig en met plezier uitgevoerd.

Namens Werkgroep Landschap Zieuwent
Pieter Holkenborg, Jan Nijenhuis, Merijn Hulzink en Björn Domhof

Bekijk hier het overzicht Landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019

Bekijk hier de overzichtskaart landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019

Ruimtelijke verkenning wonen Zieuwent

2 juli 2019

Op 27 juni j.l. vond de informatiebijeenkomst betreft de ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen plaats bij ’t Zwaantje te Lichtenvoorde. Alle kleine kernen presenteerden hier samen met de gemeente de plannen voor de ruimtelijke verkenning om woningbouw te realiseren op korte termijn (2019 – 2025).

We hebben velen van jullie die avond al kunnen spreken maar ook velen nog niet. Daarom willen wij toch graag een inloopavond voor alle Zieuwentenaren organiseren om de kaart met de ruimtelijke verkenning te bekijken en ons vragen te stellen over de aangewezen gebieden. Wij zijn van mening dat we samen met jullie input tot een mooier resultaat kunnen komen dan er nu al ligt zodat we snel kunnen gaan beginnen om eindelijk woningbouw te realiseren in Zieuwent voor zowel jong als oud. Hieronder is de visiekaart al vast getoond maar wij kunnen ons goed voorstellen dat dit niet volledig is en dat je nog altijd met vragen rondloopt.

Op 10 juli van 19:00 – 20:30 kun je al deze vragen stellen. We zitten dan in het oude café van ’t Witte Paard. Ook kun je dan eventuele feedback opschrijven zodat wij dit door kunnen geven aan de gemeente. Wil je die opmerkingen nu al plaatsen? Mail dan naar kleinekernen@oostgelre.nl uiteraard ovv ruimtelijke verkenning Zieuwent. Reageren kan tot 1 augustus. Daarna gaat de gemeente met de plannen aan de slag om ze definitief te maken.

Een speciale oproep aan de bewoners aan de Waareise. Zoals jullie zien staat het sportveld aangemerkt als mogelijk bouwlocatie voor laagbouw in een parkachtige setting. Wij begrijpen dat dit vragen oproept en willen jullie daarom speciaal uitnodigen 10 juli aanwezig te zijn zodat we jullie mening ook kunnen horen.

Daarnaast ook een oproep aan alle woningzoekenden (jong & oud). Kom vooral naar deze avond zodat wij een duidelijk signaal naar de gemeente kunnen geven dat we snel en gepast moeten gaan bouwen zodat jullie allemaal in ons geliefde Zieuwent kunnen (blijven) wonen.