Een foto van Zieuwent
Nieuws

Welkomstpakket Nieuwe bewoners

22 september 2020

Geachte nieuwe bewoner van Zieuwent,

Als commissie welkomstpakket Zieuwent komen wij namens Zieuwents Belang normaal gesproken met 2 leden van onze commissie bij nieuwe inwoners van Zieuwent op bezoek met een welkomstpakket. Dit doen we dan nadat we hiervoor met de nieuwe bewoners telefonisch een afspraak hebben gemaakt. Meestal ergens in de eerste paar maanden nadat u bent ingetrokken in uw woning in Zieuwent.

In verband met de Corona-crisis hebben we er als commissie voor gekozen om hierin een pauze in te lassen. We vragen hiervoor uw begrip.

We zullen deze welkomstpakketten zeker later nog gaan rondbrengen maar doen dat dan op een aangepaste manier. Als we alle gegevens van een flink aantal nieuwe bewoners duidelijk hebben zullen we al deze pakketten op dezelfde avond rondbrengen en aan de deur afgeven zoals u gewend bent van de reguliere pakketbezorgings-diensten. Dus met in acht neming van 1,5 meter afstand.

Mocht u als nieuwe inwoner van Zieuwent nog geen welkomstpakket hebben ontvangen dan kunt u dat aan ons doorgeven via onderstaand mailadres.

welkomstpakketzieuwent@hotmail.com  

 

Graag in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.

Met vriendelijk groeten en onze excuses voor de vertraging

Commissie welkomstpakket Zieuwent

 

C

Jaarvergadering 2020

9 juni 2020

Beste inwoners van Zieuwent en omstreken,

Gezien de situatie omtrent het Corona virus en de bijbehorende aanhoudende maatregelen ten bate van een ieders gezondheid is de jaarvergadering van de Feestcommissie en Zieuwents belang dit jaar niet door gegaan.

Via deze weg willen wij jullie zo goed mogelijk informeren over de belangrijkste punten die het afgelopen jaar zijn opgepakt door het bestuur van Zieuwents belang.

Helaas kunnen wij ons niet aan u voorstellen; wel kunnen wij u gelukkig via deze weg informeren.

In 2019 heeft er een grote bestuurswissel plaatsgevonden, dit betekend nieuwe gezichten in Zieuwents belang. Het oude bestuur willen wij via deze weg nogmaals bedanken voor alle jaren van grote inzet en voor hun blijvende betrokkenheid bij Zieuwent.

publicatie bestuursjaar 2019-2020

Uitnodiging valpreventie Zieuwent

7 november 2019

Klik op de link hieronder op de uitnodiging van valpreventie in Zieuwent te openen. “Op eigen benen blijven staan” wordt op dinsdag 12 november georganiseerd bij de Waareise. 

 

A4 uitnodiging valpreventie Zieuwent

Overzicht landschapsprojecten Zieuwent

12 juli 2019

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Landschap Zieuwent zeker niet stil gezeten en we willen graag alle projecten met je delen. De werkgroep heeft bijgaand document opgemaakt waarin men tot in detail kan lezen wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurt in en rond Zieuwent. De kaart hiernaast laat die locaties nog eens duidelijk zien.

In het kort, zijn er ten behoeve van de biotoopverbetering van de knoflookpad binnen het Landschapsproject Zieuwent, een 2-tal nieuwe, grote amfibiepoelen (totaal ca. 1.300 m2) met bijbehorend landbiotoop (o.a. struweelbeplanting) gerealiseerd.

Daarnaast is er in totaal circa 22.500 m2 aan nieuwe houtwallen en vogelbosjes aangelegd. Voorafgaand aan de aanplant zijn de verschillende stroken, ter bevordering van het aanslaan van de beplanting machinaal gefreesd/ gespit (Wopa/ GroenGoed). Hierin zijn in totaal uiteindelijk bijna 15.000 stuks bosplantsoen verwerkt. In totaal zijn/ worden circa 900 stuks gekloofde eiken (ca. €7,50/ stuk) palen gebruikt om verschillende landschapselementen fraai in te rasteren. Globale totaalkosten van het Landschapsproject Zieuwent bedragen tot op heden circa € 20.000,- (ex. BTW).

Verder willen we graag nog expliciet opmerken dat alle de grondeigenaren, het aanplanten van het geleverde plantgoed en het plaatsen van de eventuele gekloofde eiken palen zelf hebben uitgevoerd of hebben laten uitvoeren door vrijwilligers.

Ook wij, als werkgroep Landschap Zieuwent, hebben al het advieswerk omtrent de beste aanleglocatie, de aanleg zelf en het uit te voeren beheer van al deze landschapselementen, als ook het regelwerk en de distributie van bijv. het plantgoed in onze vrije tijd, vrijwillig en met plezier uitgevoerd.

Namens Werkgroep Landschap Zieuwent
Pieter Holkenborg, Jan Nijenhuis, Merijn Hulzink en Björn Domhof

Bekijk hier het overzicht Landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019

Bekijk hier de overzichtskaart landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019