Een foto van Zieuwent
Nieuws

ZIEUWENT GAAT BOUWEN!

6 februari 2021

Het gaat gebeuren… Zieuwent gaat bouwen!

Na een intensieve voorbereiding en in goed overleg met de gemeente, de grondeigenaren en de buurt is er een prachtig Ontwikkelkader   opgesteld waarover positief is besloten door het college van B&W van de gemeente Oost Gelre.

Dat betekent dat we nu échte woonplannen kunnen gaan maken. Plannen die afgestemd zijn op de vraag vanuit Zieuwent. Het ontwikkelkader geeft namelijk slechts een richting over de invulling van de plannen die er zijn gemaakt. Hóe de woningen op het plan er straks écht uit gaan zien wordt bepaald aan de hand van de belangstelling van de Zieuwentenaren die interesse hebben in een plekje op dit groene, parkachtige plan.

In twee fasen

Het gehele plan (gesitueerd aan de Werenfriedstraat) bestaat uit twee fasen. Fase 1 wordt in het ontwikkelkader aangeduid met A en B. Fase 2 wordt aangeduid met C.

Uiteindelijk vormen fase 1 en 2 samen een prachtige groene wijk waar het héél prettig wonen is met ruimte voor veel bomen, bloemenperken en waterpartijen met leefgebied voor vogels, insecten en vissen. Het aantal te bouwen woningen zal ‘naar behoefte’ zijn en zal per fase tussen de 15 tot 20 liggen.

 

Voor wie?

Zieuwent heeft dringend behoefte aan nieuwbouw. Er zijn daarbij twee groepen die oververtegenwoordigd zijn in deze vraag naar woningen. Dat zijn de jongeren uit Zieuwent die graag hier hun wooncarrière willen starten en de senioren uit Zieuwent die graag vanuit hun (grote) woning willen verhuizen naar een kleinere woning met betere voorzieningen om, met het oog op de toekomst, lang zelfstandig te kunnen blijven wonen in ons mooie dorp.

Voor de leefbaarheid van Zieuwent is het echt van cruciaal belang dat met name onze jongeren een betaalbare woning kunnen vinden in Zieuwent. Dat kan een koopwoning zijn, maar wellicht ook een huurwoning om op die manier laagdrempelig hun wooncarrière te kunnen starten en hun sociale leven in Zieuwent te kunnen behouden.

 

Voorbereidingen

Er is inmiddels al héél veel voorbereidend werk uitgevoerd, maar de voorbereidingen zijn zéker nog niet afgerond. Een bouwplan ontwikkelen kost nou eenmaal veel tijd waarbij veel procedures doorlopen moeten worden. Het ‘groene licht’ op het ontwikkelkader vanuit het college van B&W is een prachtige eerste stap om nu snel door te gaan en vaart te maken. En dat gebeurt ook!

 

Initiatiefnemers fase 1

De grond waarop gebouwd gaat worden is particulier bezit. De drie Zieuwentse grondeigenaren in het bouwgebied van fase 1 hebben besloten dat ze samen het plan voor fase 1 willen gaan ontwikkelen. De gemeente speelt hierin dus geen rol. Zij geven slechts aan wat de kaders en de randvoorwaarden zijn om een plan tot uitvoer te kunnen brengen.

De initiatiefnemers zijn nu druk bezig met het vergunningentraject, waarbij eerst een aantal wettelijk verplichte onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Daarnaast moet er ook een bestemmingsplanwijziging voorbereid en ingediend worden.

 

De planning

De ontwikkeling van het plan Werenfriedstraat gebeurt zoals aangegeven in twee fasen. De eerste fase is nu in volle voorbereiding en ondanks de enorme inspanning van de initiatiefnemers gaat dit de nodige tijd in beslag nemen. We houden ongeveer rekening met een jaar. Dat betekent dus dat er in 2021 zéker nog geen ‘schop de grond in gaat’. Als de procedures goed en vlot doorlopen worden dan is het mogelijk om in 2022 te starten met het realiseren van fase 1!

Fase 2 zal later gerealiseerd worden, een globale inschatting is nu dat dit over 4 of 5 jaar plaats zal vinden.

(meer…)

welkomstpakketten

31 januari 2021
Vanwege alle geldende beperkingen door Covid19 hebben we het uitreiken van welkomstpakketten aan nieuwe bewoners in Zieuwent tijdelijk stilgelegd. Zodra de omstandigheden dat toelaten zullen we een en ander weer oppakken. We wensen u ondertussen vast veel woonplezier en hopen dat u zich welkom voelt in Zieuwent.
Mocht u als nieuwe inwoner van Zieuwent nog geen welkomstpakket hebben ontvangen dan kunt u dat ondertussen aan ons doorgeven via onderstaand mailadres.
welkomstpakketzieuwent@hotmail.com
Graag in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.
Met vriendelijke groeten
Commissie Welkomstpakket Zieuwent

Update woonvisie kleine Kernen

5 januari 2021

In deze bijgaande nieuwsbrief vindt u de laatste update van de ‘Woonvisie kleine kernen’

Wonen is een belangrijk speerpunt voor Zieuwent.
Voldoende huisvesting voor
alle leeftijdscategorieën is broodnodig om
het inwonertal en bevolkingssamenstelling
in een klein dorp in balans te houden.”

 

Nieuwsbrief kleine kernen

Woonzorg in Zieuwent, vragen en antwoorden

1 januari 2021

In bijgaand document kan u informatie vinden over de Woonzorg voorziening welke in de Pastorie gevestigd zal worden.

 

20201216_Informatieve brief Woonzorg Zieuwent