Een foto van Zieuwent
Nieuws

Overzicht landschapsprojecten Zieuwent

12 juli 2019

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Landschap Zieuwent zeker niet stil gezeten en we willen graag alle projecten met je delen. De werkgroep heeft bijgaand document opgemaakt waarin men tot in detail kan lezen wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurt in en rond Zieuwent. De kaart hiernaast laat die locaties nog eens duidelijk zien.

In het kort, zijn er ten behoeve van de biotoopverbetering van de knoflookpad binnen het Landschapsproject Zieuwent, een 2-tal nieuwe, grote amfibiepoelen (totaal ca. 1.300 m2) met bijbehorend landbiotoop (o.a. struweelbeplanting) gerealiseerd.

Daarnaast is er in totaal circa 22.500 m2 aan nieuwe houtwallen en vogelbosjes aangelegd. Voorafgaand aan de aanplant zijn de verschillende stroken, ter bevordering van het aanslaan van de beplanting machinaal gefreesd/ gespit (Wopa/ GroenGoed). Hierin zijn in totaal uiteindelijk bijna 15.000 stuks bosplantsoen verwerkt. In totaal zijn/ worden circa 900 stuks gekloofde eiken (ca. €7,50/ stuk) palen gebruikt om verschillende landschapselementen fraai in te rasteren. Globale totaalkosten van het Landschapsproject Zieuwent bedragen tot op heden circa € 20.000,- (ex. BTW).

Verder willen we graag nog expliciet opmerken dat alle de grondeigenaren, het aanplanten van het geleverde plantgoed en het plaatsen van de eventuele gekloofde eiken palen zelf hebben uitgevoerd of hebben laten uitvoeren door vrijwilligers.

Ook wij, als werkgroep Landschap Zieuwent, hebben al het advieswerk omtrent de beste aanleglocatie, de aanleg zelf en het uit te voeren beheer van al deze landschapselementen, als ook het regelwerk en de distributie van bijv. het plantgoed in onze vrije tijd, vrijwillig en met plezier uitgevoerd.

Namens Werkgroep Landschap Zieuwent
Pieter Holkenborg, Jan Nijenhuis, Merijn Hulzink en Björn Domhof

Bekijk hier het overzicht Landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019

Bekijk hier de overzichtskaart landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019

Ruimtelijke verkenning wonen Zieuwent

2 juli 2019

Op 27 juni j.l. vond de informatiebijeenkomst betreft de ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen plaats bij ’t Zwaantje te Lichtenvoorde. Alle kleine kernen presenteerden hier samen met de gemeente de plannen voor de ruimtelijke verkenning om woningbouw te realiseren op korte termijn (2019 – 2025).

We hebben velen van jullie die avond al kunnen spreken maar ook velen nog niet. Daarom willen wij toch graag een inloopavond voor alle Zieuwentenaren organiseren om de kaart met de ruimtelijke verkenning te bekijken en ons vragen te stellen over de aangewezen gebieden. Wij zijn van mening dat we samen met jullie input tot een mooier resultaat kunnen komen dan er nu al ligt zodat we snel kunnen gaan beginnen om eindelijk woningbouw te realiseren in Zieuwent voor zowel jong als oud. Hieronder is de visiekaart al vast getoond maar wij kunnen ons goed voorstellen dat dit niet volledig is en dat je nog altijd met vragen rondloopt.

Op 10 juli van 19:00 – 20:30 kun je al deze vragen stellen. We zitten dan in het oude café van ’t Witte Paard. Ook kun je dan eventuele feedback opschrijven zodat wij dit door kunnen geven aan de gemeente. Wil je die opmerkingen nu al plaatsen? Mail dan naar kleinekernen@oostgelre.nl uiteraard ovv ruimtelijke verkenning Zieuwent. Reageren kan tot 1 augustus. Daarna gaat de gemeente met de plannen aan de slag om ze definitief te maken.

Een speciale oproep aan de bewoners aan de Waareise. Zoals jullie zien staat het sportveld aangemerkt als mogelijk bouwlocatie voor laagbouw in een parkachtige setting. Wij begrijpen dat dit vragen oproept en willen jullie daarom speciaal uitnodigen 10 juli aanwezig te zijn zodat we jullie mening ook kunnen horen.

Daarnaast ook een oproep aan alle woningzoekenden (jong & oud). Kom vooral naar deze avond zodat wij een duidelijk signaal naar de gemeente kunnen geven dat we snel en gepast moeten gaan bouwen zodat jullie allemaal in ons geliefde Zieuwent kunnen (blijven) wonen.

 

Behoud Peuterspeelzaal

2 juni 2019
Elk jaar wordt er een aanmeldweek georganiseerd voor de Peuterspeelzaal. Met deze centrale aanmeldingsweek wil de stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar instromen. De aanmeldingsweek van begin dit jaar heeft weining aanmeldingen opgeleverd.
 
Op dit moment is De Woelige Hoek een VVE- locatie. Een VVE- locatie is ook voor peuters die extra zorg nodig hebben. Om deze VVE- locatie te kunnen behouden moet de peuterspeelzaal in Zieuwent minimaal 4 dagdelen bezet zijn. De Woelige Hoek is nu nog geopend op alle werkdagen behalve op woensdag van 08:30 tot 11:30. Het reguliere aanbod is 2 dagdelen, maar mocht uw kind ook naar de kinderdagverblijf gaan is het ook mogelijk om 1 dagdeel af te nemen. Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden kunnen worden geplaats bij de peuterspeelzaal.
 
Door de minimale aanmeldingen in Zieuwent ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Als de aanmeldingen uitblijven kunnen ze de VVE-locatie niet meer behouden en is het nog maar de vraag of de peuterspeelzaal De Woelige Hoek kan blijven bestaan. 
Heeft u voornemens om uw kind naar de peuterspeelzaal te laten gaan, meldt uw kind dan aan bij de Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met 
 
Francis ten Have administrateur, Gemma Bongers coördinator 

info@deachthoek.com
7131 BJ Lichtenvoorde
0544-487150

Info Glasvezel in dorpskern Zieuwent

21 mei 2019

Dinsdag 28 mei van 10:00 tot 22:00 uur Parochiehuis, Zieuwent

Als het goed is bent u inmiddels geïnformeerd over de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom. De vraagbundeling loopt nu en voor 3 juni moet minimaal 35% van de bewoners zich hebben aangemeld om de aanleg in Zieuwent daadwerkelijk doorgang te laten vinden. Heeft u behoefte aan extra informatie of hulp nodig bij het aanmelden? Kom dan naar de extra informatie-sessie die Nijenhuis ICT en TenHave ICT organiseren in het Parochiehuis. Tijdens deze ochtend krijgt u extra uitleg en kunt u direct hulp krijgen bij het aanmelden — oftewel het invullen van de inschrijfformulieren. Indien u dit wilt, zorg dan dat u de volgende gegevens meeneemt:

  • Naam, adres, woonplaats
  • IBAN banknummer en tenaamstelling zoals op huidige KPN/Ziggo factuur of telefoonaanbieder
  • Denk alvast na over welke telefoonnummers u mee wilt nemen en waar u in huis tv wilt kijken.

Natuurlijk kunt u ook de formulieren meenemen om ze daarna zelf thuis in te vullen. Indien gewenst kunt u ook een afspraak maken met één van de ambassadeurs voor Zieuwent

Tientjes actie: doneer 10 euro aan lokaal goed doel!
Wanneer u uw aanmelding voor glasvezel laten lopen via 
Nijenhuis ICT of Ten Have ICT kunt u tevens 10 euro doneren aan een lokaal goed doel of vereniging. Voor online info en inschrijven inclusief deze tientjes actie ga naar: https://glasvezeldorpskernen.nl/