Een foto van Zieuwent
Nieuws

Nieuwe ontwikkeling pand Welkoop Zieuwent

11 mei 2016

Gemeente ondersteunt initiatief Zieuwents Belang

De Welkoop in Zieuwent staat op het punt naar Lichtenvoorde te verhuizen. Zieuwents Belang ziet graag een nieuwe bestemming voor het huidige pand, namelijk de verbouw tot huurappartementen voor starters. Daartoe wordt de Coöperatie Bondgenoten Zieuwent opgericht. Wethouder Van Uem ondersteunt het initiatief. “Ik sluit me helemaal aan bij het uitgangspunt van Zieuwents belang: starters kunnen in Zieuwent blijven wonen én het komt de leefbaarheid ten goede.”

Starters de mogelijkheid bieden een woning te huren in Zieuwent. Dat is het idee achter de oprichting van de Coöperatie Bondgenoten Zieuwent. Een burgerinitiatief dat volgens Zieuwents Belang een oplossing is voor het tekort aan woningen voor starters. De coöperatie zoekt investeerders voor de aankoop en ontwikkeling van het voormalige Welkoop pand tot appartementen. Wethouder Van Uem hierover. “Wij hebben het pand aangekocht om woningbouw mogelijk te maken. Het mag daarom duidelijk zijn dat we initiatieven voor een goede invulling van deze locatie van harte ondersteunen.” Hij kan zich dan ook prima vinden in de uitspraak van Zieuwents Belang dat het hier een win-win situatie betreft. “Jongeren kunnen in Zieuwent blijven wonen én het komt de leefbaarheid ten goede.”

Aanjagen
De ontwikkeling van het gemeentelijk monument tot appartementen biedt volgens Zieuwents Belang een aantrekkelijk rendement en aanvaardbare risico’s voor de juiste investeerder. Het belangrijkste rendement is uiteraard een aantrekkelijk en leefbaar dorp voor de toekomst. Wethouder Van Uem onderkent dat. “In totaal is er ruimte voor een 13-tal woningen. Het ontwikkelen van het pand Welkoop tot huurappartementen kan een enorme stimulans zijn voor de ontwikkeling van de rest van het terrein. We weten dat de woningcorporaties niet happig zijn op het bouwen van huurwoningen in de kleine kernen. Dat Zieuwent er nu zelf mee aan de slag gaat via deze coöperatie vind ik een fantastisch initiatief en wij zien de plannen daarvoor met grote interesse tegemoet.”

Informatieavond
Zieuwents Belang houdt op donderdag 19 mei een informatiebijeenkomst in Het Witte Paard in Zieuwent. Aanvang 20.00 uur. Wethouder Van Uem hoopt dat Zieuwent het idee van de Coöperatie Bondgenoten Zieuwent omarmt en dat ook jongeren deze kans aangrijpen. “Het zou prachtig zijn als dit monumentale pand op deze manier een nieuwe bestemming krijgt.”

Zieuwents Belang nodigt potentiële leden, geïnteresseerden, inwoners van Zieuwent en toekomstige huurders van harte uit op deze avond aanwezig te zijn en mee te praten over deze plannen. Architect van de Heijden uit Groenlo zal op deze avond zijn schetsen presenteren en toelichten.

welkoop3