Een foto van Zieuwent
Nieuws

Max-Huis met negen woonunits in de pastorie van Zieuwent

11 juli 2015

Zieuwent – Het kerkdorp Zieuwent kan binnen afzienbare tijd beschikken over een zogenaamd Max-Huis. Het betreft hier een kleinschalige woonvorm op een plek waar de bewoners, indien dat noodzakelijk of gewenst is, zorg en ondersteuning kunnen krijgen. In nauwe samenwerking met Zieuwents Belang wordt deze voorziening mogelijk gemaakt in de aan de RK Kerk St. Werenfridus grenzende pastorie.

De pastorie in Zieuwent, waarin een Max-Huis wordt gevestigd.

De pastorie in Zieuwent, waarin een Max-Huis wordt gevestigd.

Door Theo Huijskes


Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft met genoegen kennis genomen van het principeverzoek van Zieuwents Belang voor de vestiging van een Max-Huis in deze kleine kern. Volgens wethouder Vincent van Uem gaat het om in totaal negen woonunits. “Dit kunnen in de praktijk 6 of 7 eenpersoons units worden en 3 of 2 tweepersoons units. De dorpspastorie is daarvoor een uitstekende locatie.”

Het idee heeft Zieuwents Belang in een aan het gemeentebestuur gericht principeverzoek verpakt, omdat een Max-Huis een kleinschalige woonvorm is voor ouderen en jongeren, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben en daarbij in hun vertrouwde omgeving willen en in dit geval kunnen blijven wonen. Het Max-Huis in Zieuwent gaat zich dan ook richten op kwetsbare personen, zowel ouderen als jongeren, uit Zieuwent zelf die deze vorm van zorg nodig hebben. Het college wil graag haar medewerking verlenen aan een dergelijke vorm van huisvesting in de Rijksmonumentale pastorie, die nu deels leegstaat en daardoor een nieuwe voor het dorp erg gewenste invulling krijgt. Aan de medewerking wordt wel de voorwaarde verbonden dat het pand rolstoeltoegankelijk en rolstoeldoorgankelijk wordt ingericht. Verder zal voor het mogelijk maken van het Max-Huis de procedure om af te wijken van de regels uit het bestemmingsplan worden gevolgd. Daarnaast wordt aan het verlenen van de gemeentelijke medewerking de voorwaarde verbonden dat er een quick-scan flora en fauna wordt uitgevoerd en dat eveneens aan het verlenen van de medewerking een inspanningsverplichting voor parkeren op eigen terrein wordt opgelegd. Ook wethouder Jos Hoenderboom spreekt van een uitstekend initiatief. “De gehele opzet past helemaal in het nieuwe WMO-beleid, anders gezegd: er wordt hier een prachtige mogelijkheid gecreëerd, waarbij jongeren en zeker ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het verzoek sluit bovendien naadloos aan bij de behoefte naar kleinschalige zorgcomplexen. Zorgbehoevenden uit Zieuwent kunnen niet alleen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, maar houden op deze manier ook hun mantelzorgers en de voor hen nodige voorzieningen op korte afstand.”

Uit onderzoeken is gebleken dat er in Zieuwent voldoende personen zijn, die voor deze nieuwe voorziening in aanmerking komen en voor wie op dit moment geen opvangmogelijkheden in het dorp aanwezig zijn. Bovendien worden de gemeenschappelijke ruimtes straks gebruikt voor dagopvang. Met betrekking tot het ter plekke geldende bestemmingsplan, wijkt het verzoek slechts beperkt af van de mogelijkheden die dit plan biedt. In het geldende bestemmingsplan heeft het pand de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ en is onder meer bestemd voor sociaal-medische en sociaal-culturele doeleinden. Een woonzorgcomplex valt hier niet onder. Omdat een woonzorgcomplex wel een maatschappelijke functie heeft en het gewenste gebruik slechts beperkt afwijkt van de toegestane functies, behoort een beknopte procedure tot de mogelijkheden.

van www.elna.nl