Een foto van Zieuwent
Nieuws

Maak nu nog gebruik van de subsidieregeling Achterhoek Bespaart 2015

9 september 2015

De subsidieregeling Achterhoek Bespaart 2015 is erg populair. Er kan tot maximaal € 500,00 (met burenbonus € 750,00) aan subsidie worden verkregen bij isolatiewerkzaamheden aan uw eigen woning. Deze regeling eindigt mogelijk op 31 oktober 2015, dus maak er gebruik van nu het nog kan!

Het is vrijwel zeker dat de provincie Gelderland stopt met het financieren van de huidige regeling. Het verduurzamen van woningen wil zij anders gaan stimuleren. Op welke wijze dat gaat gebeuren, is nu niet duidelijk. Voor de uitvoering van de huidige regeling is er nog voldoende geld in de pot. Maak dus nog werk van het isoleren. Maar let wel, op=op!

Einde subsidieregeling Achterhoek Bespaart 2015
De huidige subsidieregeling eindigt op 31 oktober 2015. Omdat juist dan de behoefte aan isolatie groter wordt, met de naderende winter in het vooruitzicht, is het belangrijk dat u er tijdig bij bent. Aanvragen die zijn ingediend na 1 oktober 2015 worden niet meer in behandeling genomen.

Nog even wat tips
U kunt een aanvraag indienen als u uw eigen woning gaat isoleren door middel van spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of het vervangen van bestaand glas door HR++ glas.
Let dan wel op het volgende:
– De subsidieregeling geldt niet voor zonnepanelen.
– Bij HR++ glas wordt alleen het glas vergoed. Zorg er dus voor dat de kosten hiervan duidelijk op de offerte staan.
– Het maximumbedrag aan subsidie per woning is € 500,00 (€ 750,00 bij de burenbonus) per subsidieregeling. Als dit bedrag is bereikt kan er geen subsidie meer worden verleend. Deze regeling loopt al vanaf juni 2013.
– Het moet gaan om na-isolatie van uw eigen woning. Isolatie van garages en nieuwe aan- of uitbouwen telt niet mee.

Meer informatie en voorwaarden
Op www.oostgelre.nl vindt u meer informatie over de precieze voorwaarden van de regeling. Hier kunt u ook de formulieren vinden en downloaden. U vindt de informatie onder het kopje ‘Wonen en Leven>Bouwen en Verbouwen>Regelingen en Subsidies Bouwen>Subsidie energiebesparende maatregelen’.

Nieuwe stimuleringsmaatregelen verduurzamen woningen
Naast de provincie Gelderland wil ook de gemeente Oost Gelre goed inzetten op het verduurzamen van woningen. Welke regelingen hiervoor worden getroffen is nu nog onbekend. Houdt u daarvoor de huis-aan-huisbladen en onze website in de gaten.

Vragen?
Heeft u vragen over de nieuwe subsidieregeling? Neem dan contact op met Philippe Kromjong. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0544) 39 35 08 of e-mail: p.kromjong@oostgelre.nl.