Een foto van Zieuwent
Nieuws

Jaarvergadering Zieuwents Belang 16-3-2015 20.00 uur Parochiehuis

28 februari 2015

logo oud

1   Opening

2   Notulen

3   Financieel verslag

4   Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Bennie Hummelink en Bjorn Domhof

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 10 maart bij het bestuur

5  Mededelingen:    Nieuw logo, nieuwe site

                                     Wonen

                                     Maxhuis

                                    WMO

                                    Glasvezel

                                    Energie coöperatie

                                    Jongeren

                                    Landschapsbeheer

                                    Km2

                                    Dorpsplan

                                    Vals

 6  Rondvraag

 7  Sluiting

 jaarvergadering