Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Levend landschap

Vanuit Zieuwents Belang wordt op dit moment gewerkt aan een verdere versterking en verder herstel van het landschap rondom Zieuwent. Hiervoor is in 2014 het project “Levend Landschap Zieuwent” opgestart. Onderdelen daarvan zijn: een erf- en landschapsbeplantingsproject en een landschapscursus voor inwoners over het landschap van Zieuwent. Verder draagt de Zieuwentse bevolking zelf ideeën/ wensen aan voor dit project . Daarmee gaan de inwoners van Zieuwent vervolgens zelf aan de slag met de uitvoering.

landschapsbiografie engelen

Bestanden

nota Landschapsbeheer Gelderland Levend-Landschap-Zieuwent_mei-2014.pdf
het verhaal van Zieuwent, bijlagenbundel bijlagenbundel.pdf
het verhaal van Zieuwent landschapsbiografie.pdf
verdwijntruc in het Zieuwentse landschap? (artikel piot) PIOT_Landschap-Zieuwent-1.pdf
powerpoint presentatie basisschool Hoe-en-waarom-een-Elzensingel.pptx