Een foto van Zieuwent
Onderwerpen

Uit de pers

Zieuwent wint in Vals een eervolle vermelding bij de Europese uitreiking ‘Dorpsvernieuwingsprijs 2014’.

In het juryrapport wordt beschreven dat Zieuwent en de gemeente Oost Gelre, in Europa mijlenver voorop lopen in “Doe-democratie”, samen tot stand brengen van plannen.

Of het Europees mijlenver voorop lopen is weet ik niet, maar vooruitstrevend is het zeker. Samen met het voltallige bestuur van Zieuwents belang, wethouders Vincent van Uem en Jos Hoenderboom en projectleider Vincent Lette zijn we in Vals, Zwitserland geweest om de uitreiking van de Europese ARGE Dorpsvernieuwingsprijs bij te wonen.

Op 21 september 2013 heeft Zieuwent de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2013 gewonnen in Kootwijkerbroek. Door de landelijke vereniging Kleine Kernen is Zieuwent voorgedragen voor de Europese verkiezing Dorpsvernieuwingsprijs 2014. De uitreiking vond plaats in Vals te Zwitserland omdat dit dorp de winnaar was in 2012.

Afgelopen woensdag reisde een gezelschap van 21 personen af naar Zwitserland voor de prijsuitreiking. Ook tijdens de reis kwam het belangrijkste kader van de “Doe-democratie” naar boven, samen en transparant. Het was gezellig en het waren leerzame dagen.

Donderdag werd de omgeving van Vals verkend en werd een deel van de ca. 3.100 meter hoge Tomül Alpenberg bedwongen. Vrijdag was de dag van de prijsuitreiking waarbij voorafgaand de indrukwekkende stuwdam Kraftwerke Zevreila bezichtigd werd. Ondanks dat dit jaar de winnaar, Tihany uit Hongarije, vooraf al bekend was gemaakt was het een bijzondere prijsuitreiking. Alle 29 deelnemende plaatsen werden vooraf voorgesteld en kregen de prijs overhandigd met bijbehorend jurycommentaar. Zieuwent won de dorpsvernieuwingsprijs 2014 voor bijzondere prestaties op meerdere terreinen.

Na de uitreiking van de prijzen hadden alle 29 deelnemers de mogelijkheid om de eigen plaats te presenteren in een stand. Ook de stand van Zieuwent, waar lokale producten geproefd konden worden, werd druk bezocht. Door dit bezoek aan Zwitserland is Zieuwent Europees op de kaart gezet. De bevolking van Zieuwent kan trots zijn op het behaalde resultaat. Foto’s en een video van de prijsuitreiking zijn te zien op de facebooksite van Zieuwents Belang: www.facebook.com/zieuwent

vals 4 vals 1 vals 2 vals 3

Het plan en de beoordeling.
Zieuwent heeft de uitdaging ‘Burger aan zet ”letterlijk en goed opgepakt. Ze zijn op eigen initiatief gestart met het maken van een dorpsplan. Vanuit dit plan is de politiek benaderd voor draagvlak, financiering en subsidies voor de herinrichting van de dorpskern. Op het juiste moment is aan de gemeente gevraagd om een participatieleider van de gemeente. Zo is een werkgroep (Zieuwent/gemeente) gemaakt die allen een gelijke stem hadden. De werkgroep heeft de wensen en kaders van alle mensen uit Zieuwent goed in beeld gebracht en kunnen inbrengen en uitdragen. Door elkaar te respecteren, goed naar elkaar te luisteren, te zoeken naar juiste oplossingen is het mogelijk geworden om een breed gedragen ontwerp te maken, bedacht door én specifiek voor Zieuwent.
Ook in de toekomst willen we samen het dorpsplan samen verder oppakken. De jury van de Europese ARGE Dorpsvernieuwingsprijs heeft dit bij hun bezoek aan Zieuwent afgelopen juni ook zo ervaren. In het jury rapport staat het volgende beschreven:

De kracht van Zieuwent ligt bovenal in de participatie van allen. In Zieuwent wordt de ‘Doe-democratie’ niet alleen uitgevoerd, het is tot in de haarvaten van het dorp voelbaar. Zichtbaar wordt dit door de zeer geslaagde herinrichting van het dorpsplein. Tussen alle betrokkenen, gemeentebestuurders, professionals en inwoners, vindt permanent en consequent informatie-uitwisseling plaats. Dit versterkt de onderlinge verbinding. In Zieuwent zijn belangrijke basisvoorzieningen zoals een basisschool en kinderopvang aanwezig. Daarnaast kunnen de inwoners voor de dagelijkse boodschap in Zieuwent terecht en zijn er ontplooiingsmogelijkheden in de maakindustrie, bedrijven en zakelijke dienstverlening. Zieuwent wordt de Europese Dorpsvernieuwingsprijs voor bijzondere prestaties op meerdere terreinen van de dorpsontwikkeling toegekend.

Bestanden

persbericht Tihany winnaar persbericht-Tihany-winnaar.pdf