Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2014

Zieuwent dingt als winnaar van de Nederlandse dorpsvernieuwingsprijs 2013 mee naar de Europese dorpsvernieuwingsprijs. Het is een prestigieuze tweejaarlijkse prijs voor dorpen (dorpsbewoners) die innovatieve activiteiten en initiatieven ontplooien die bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat. De winnaar van deze prijs is tevens de organisator van de volgende Europese competitie. Vals, gelegen in Zwitserland, is de winnaar van de Europese dorpsvernieuwingsprijs 2012. Zij zijn om die reden nu de gastheer.

wilkommen

Aan deze competitie doen dit jaar 29 dorpen mee uit 13 landen. Nederland zendt 1 dorp, zijnde Zieuwent, uit. Andere landen meerdere. In november 2013 zijn we door de Landelijke vereniging kleine kernen (LVKK) bijgepraat over hetgeen van ons wordt verwacht. We hebben samen met Vincent Lette en Brandt Keegstra van de gemeente Oost Gelre onze aanmelding geschreven. De voertaal is Duits. Om goed voor de dag te komen heeft de gemeente er zelfs een vertaalbureau en een vormgever bijgehaald. Dit heeft geleid tot een mooie vormgeving van onze inschrijving.

Op 3 februari 2014 is onze inschrijving met bijlagen verstuurd. De inschrijvingen worden beoordeeld door een internationale commissie bestaande uit 18 leden. Hans Verheijen, de voorzitter van de LVKK en burgemeester van gemeente Wijchen is de Nederlandse afgevaardigde in deze commissie. In maart hebben alle juryleden de verschillende inschrijvingen bestudeerd en eind maart is over de inschrijvingen gediscussieerd en is er een verdeling gemaakt in groepen. De juryleden gaan in groepen van drie, de verschillende dorpen bezoeken.

Half april hebben we informatie gekregen over dit jurybezoek. In mei en juni worden alle deelnemende dorpen bezocht. Een afvaardiging van de jury, bestaande uit drie personen afkomstig uit Luxemburg, Oostenrijk en Slovenië komen op 14 juni naar Zieuwent. We zullen Zieuwent met verve presenteren. Eind juni komen alle juryleden wederom bij elkaar om de bevindingen te bespreken en wordt besloten welk dorp de Europese dorpsvernieuwingsprijs heeft gewonnen. De prijsuitreiking vindt vervolgens van 11 tot en met 13 september 2014 in Vals.

Zoals u ziet bestaat onze inschrijving uit een cassette met hierin 5 delen. Tevens is een rolbanner bijgevoegd. De verschillende delen zijn hieronder te downloaden.

zb vals prijs

Bestanden

boek 1 introductie boek-1.pdf
boek 2 aanvraag boek-2-aanvraag.pdf
boek 3 dorpsplan boek-3-dorpsplan.pdf
boek 4 inrichtingsplan boek-4-inrichtingsplan.pdf
fotoboek boek-5-fotoboek.pdf
rolbanner rolbanner.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *