Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Uitwerkingsplan

Samen met de combinatie is op 28 november 2012 een inloopavond gehouden waarin het definitief ontwerp kon worden ingezien en de planning van de aannemer. Tijdens deze avond kwamen met name veel aanwonende en ondernemers met vragen over de planning, afsluiting van de wegen, omleidingroutes en bereikbaarheid. Naar aanleiding van deze avond is besloten om een bouwteam samen te stellen. In dit bouwteam zaten 2 aanwonende, voor de signalen uit de bevolking, 2 ondernemers, voor de signalen van de ondernemers, 1 afgevaardigde van ZB, de uitvoerder en projectleider van de combinatie.

De werkzaamheden zijn gestart op 5 januari 2013 en zijn eind mei 2013 afgerond. Door het bouwteam werden ter plekke twee wekelijks de vorderingen besproken. Hierdoor kon direct en alert worden gereageerd op signalen. Dit zorgde voor een plezierige samenwerking met de bevolking. Tijdens de kou, werden harde werkers in de watten gelegd met een warm bakkie koffie, soep of saucijzenbroodjes. Iedereen voelde zich betrokken bij het proces. Dit kwam tevens doordat zowel de gemeente en door ons, Zieuwents belang een facebookpagina was opgezet. Met berichten en foto’s werden de bewoners op de hoogte gehouden over het proces. Er kon direct op signalen worden ingespeeld, en via foto’s kon de voortgang worden gevolgd. Op onze facebookpagina: http://www.facebook.com/Zieuwent kunt u alsnog alle informatie terugvinden.

uitvoering uitvoering 1

Vrijwilligers uit Zieuwent hebben ook allerlei werkzaamheden verricht. Zo is het toeristisch informatiepunt ontworpen door twee creatieve geesten. Zijn de poeren van de poort bij het gedenkpark gemetseld door twee vakmensen in samenwerking met een plaatselijk aannemer. Is de poort gerestaureerd en een nieuwe haan van de voormalige waterstaatskerk gesmeden door een vakman. Hebben de vrijwilligers van de Stichting kerkepaden het kerkepad aangelegd door de Pastoorstuin in samenwerking met de plaatselijke loonwerker. Heeft een ondernemer aan Zieuwent de verlichting van de gracht, koepel en gedenkpark geschonken. Is door de feestcommissie het fonteintje voor de gracht opgeknapt. Is een gedenkmonument voor het klooster ontworpen door een creatieve geest en vervolgens gerealiseerd door vakmensen. En niet te vergeten, diverse vrijwilligers hebben hand en span diensten verricht bij het verplaatsen van beelden, het opnieuw aansluiten van de kerkverlichting. Wij zijn, als Zieuwents Belang, erg blij dat we kunnen rekenen op de steun van veel vrijwilligers.

Wij zijn ontzetten trots op het bereikte resultaat. Het mag gezien worden. We nodigen dan ook iedereen uit om ons mooie dorp te bezoeken!

kerk mooi

Heeft u vragen bel of mail dan gerust. U kunt dan contact opnemen met Angela Krabbenborg, tel: (06) 22 83 49 20of angelakrabbenborg@zieuwentsbelang.nl.