Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Officiële opening

Op 14 september 2014 vierde Zieuwents Belang haar 100-jarig bestaan. Al 100 jaar lang hebben de inwoners van Zieuwent hun vertrouwen gegeven aan Zieuwents Belang om de belangen van Zieuwent zo goed mogelijk te behartigen. Samen hebben we er voor gezorgd dat ons dorp er nu zo voor staat. Om die reden hebben we op de dag dat Zieuwents Belang 100 jaar bestond, samen met de bevolking de opening van onze nieuwe dorpskern gevierd.

opening dorpsplein

 

Voor deze opening hebben we een heel aantal gasten uitgenodigd die op een of andere manier hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de realisatie van ons herinrichtingsplan.
College van burgemeester en wethouders van Oost Gelre, de gemeenteraad van Oost Gelre,
een aantal ambtenaren van Oost Gelre, gedeputeerden van de Provincie Gelderland,
de Vereniging voor kleine kernen, de uitwerkgroep herinrichting dorpskern Zieuwent, het bouwteam, het Parochiebestuur, de locatieraad, stichting Kerkepaden,
dagelijks bestuur van de feestcommissie, de Oudheidkundige vereniging en de aanwonenden.
Daarnaast nog een hele rij vrijwilligers en sponsoren. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om de herinrichting te realiseren.

De verschillende onderdelen van de gewijzigd heringerichte dorpskern zijn geopend door de mensen die zich hiervoor hebben ingezet.

uitnodiging

 

Een link naar het fotoverslag en een video impressie ziet u onderaan deze pagina.