Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

De Waareise, MFA

We tellen het jaar 1969.
Zieuwent had een levendige gilde (scouting groep) die op zoek was naar een nieuw onderkomen.
De geldelijke middelen waren in die tijd niet ruim en men kocht dan ook een voormalig barak van het ziekenhuis in Lichtenvoorde aan, dat dienst deed als het honk voor het Gilde genaamd de Waareise.
Het pand, destijds ook gebouwd met hulp van vele vrijwilligers, is zo’n 40 jaar gebruikt, maar omdat het niet meer voldeed aan de veiligheids- en hygiëne-eisen moest het pand gesloten worden.

In het in 2005 opgestelde meerjaren dorpsplan werd aangegeven dat er dringend behoefte was aan een nieuwe multifunctioneel accommodatie waar verschillende partijen gebruik van konden maken. Denk hierbij aan Jong Nederland (gilde), peuterspeelzaal, kinderopvang, ouderenbond.
Ook dit maal was het financieel niet haalbaar een volledig nieuw pand te bouwen.
Omdat het allemaal erg lang leek te duren en de druk hoog was in verband met het afgekeurde gebouw hebben een aantal inwoners van Zieuwent het initiatief in eigen hand genomen.

Een gebruikt COA (centraal orgaan asielzoekers) gebouw werd te koop aangeboden en dit werd voorgefinancierd door een aantal betrokken inwoners. Omdat de benodigde vergunningen nog afgehandeld moesten worden werd het gebouw een jaar lang opgeslagen. Wederom een gebruikt gebouw wat iets zegt over duurzaamheid en hergebruik in Zieuwent.

In 2009 werd er begonnen met de herbouw. Daarnaast werd er ook een nieuwe speeltuin aangelegd. Omdat het een multifunctioneel gebouw moest worden waren er veel aanpassingen nodig die het nodige kosten. Dankzij de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers uit het dorp en een bijdrage van de gemeente Oost-Gelre en Europese subsidie is het mogelijk geworden dat er nu meerdere partijen een geweldig onderkomen hebben in de nieuwe Waareise.

waareise1

 

De jeugd heeft de toekomst en kon op 27 oktober 2014 in de Waareise ook kennismaken met de burgemeester van Oost Gelre tijdens haar kennismakingsbezoek aan Zieuwent.

waareise2

Foto's