Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Verkeersprogramma Oost Gelre 2014-2024

zieuwent0832

Verslag grote uitwerkgroep herinrichting dorpskern d.d. 30 juni 2014

Onderwerp: Integraal verkeersprogramma  Oost-Gelre

Aanwezig:

Joke Kolkman, Thea Wopereis, Vincent Doppen, Bennie Hummelink, Ferdinand Domhof, Jan Nienhuis

Inge Kolkman, Eric Stemerdink, Martin Wossink, Jos Kolkman, Angela Krabbenborg, Sandra Jansen

Jan ten Bras heeft zich afgemeld.  Stefan Papen en Annelies Ebregt zijn niet aanwezig.

 

De aanwezigen worden welkom geheten door Angela Krabbenborg.

Begin juni kreeg Zieuwents Belang een uitnodiging om te reageren op het verkeersprogramma Oost-Gelre.

Het leek ons een goed idee om dit met deze werkgroep te overleggen. Het betreft een conceptprogramma, wij mogen er over meedenken.

Officieel moeten we voor 1 juli reageren. We hebben meteen aangegeven dat ons dat niet gaat lukken. Nu is dit uitgesteld tot in ieder geval 1 augustus.

 

Vooral hoofdstuk 5 en 6 zijn  voor ons van belang.

In Hoofdstuk 1  t/m 4 is vooral het bestaande beleid en een analyse verwerkt. In hoofdstuk 5 staat  de visie voor de komende 10 jaar, in hoofdstuk 6 het uitvoeringsplan voor de komende 4 jaar..

Het programma gaat over heel Oost-Gelre en is ook naar de gebiedscommissie en LTO verzonden.

De gebiedscommissie heeft het ook al besproken maar gaat geen gezamenlijke reactie geven. Zij geven dit terug aan de belangenverenigingen.  De LTO gaat voor zichzelf reageren.

De gemeente schuift steeds meer van zich af. Dit is verandering van beleid. Wij moeten het met elkaar doen. Daar leunen ze op. Ze willen een zo breed mogelijk draagvlak voor het verkeersprogramma.

Alle wegen rondom Zieuwent worden 60 km wegen. Alleen gebiedsontsluitingswegen blijven 80 km (Twenteroute, Balroute)

60_km_wegen

Wat ons betreft zou de Batsdijk ook als een gebiedsontsluitingsweg moeten worden aangewezen. Het heeft ook met het aantal verkeersbewegingen te maken.

Blz 55/56

De Zieuwentseweg zou 80 km kunnen blijven omdat er een fietspad tussen zit. Maar er moet minimaal 4 m meter tussen weg en fietspad liggen. Dit is niet overal het geval. Het zou te duur worden dit aan te passen omdat er dan huizen in de weg staan.

 Aandachtspunten:

 • fietsoversteek De Steege naar Lichtenvoorde; rare fietsroute. Evt. helemaal weghalen is veiliger dan het huidige handhaven;
 • Gemeente wil van de verkeersborden af, de structuur van de weg moet aangeven wat de regels zijn. Rode strepen langs de weg voor de fietsers. Dit zou dan ook op de Zieuwentseweg zo moeten worden aangegeven.
 • Er zou meer aandacht moeten komen voor de uitleg van de structuur van de wegen: wanneer, waar en hoe hard mag men rijden. Nieuwe regels moeten beter communiceert worden.
 • Batsdijk- wegversmallingen met chicane  bocht vinden wij levensgevaarlijk. Iedereen wenst dat deze vervalt
 • Groen is prima, maar houd het overzichtelijk, veiligheid kruising
 • Kevelderstraat is heel erg druk. Is wel erg smal voor het aantal verkeersbewegingen. Gaat veel sluipverkeer heen. Hiervoor moet aandacht komen. Misschien overal grasblokken.
 • Rouwhorsterdijk is ook een sluiproute.
 • Langs de Zegendijk zouden meer grasbetonblokken moeten komen. Veel gaten en verval langs de weg doordat de weg te smal is.
 • Fietsveilige oversteek bij kruising Zieuwentseweg N312 met de N18 (bij ‘te Plate’) gewenst naar de bebouwde kom van Lichtenvoorde. Er wordt nu nog niet krachtig genoeg aangegeven dat dit een 1ste prioriteit heeft. Bij voorkeur een ongelijkvloerse verbinding..
 • De drempel van Zieuwentseweg naar Dorpsstraat is al uniek van 80 km naar 30 km. Hierover wordt veel geklaagd. Dit ook aanpassen als de oversteek van de Steege wordt aangepakt. De Ottersweg is heel erg ongelijk. Dit is wel een fietsroute voor veel scholieren naar Groenlo, dus die moet worden gerepareerd.
 • Als de Zieuwentseweg 60 km wordt dan wel de voorrangssituatie behouden en geen drempels aanbrengen. Geen verkeersbelemmerende maatregelen!
 • In Vragender en Zwolle staan fluoresceerde gekleurde paaltjes. Kan dit voor de veiligheid doorgezet worden bij alle scholen in Oost-Gelre.
 • De versmalling in de Dorpsstraat bij Vosters moet ook weg. Is gevaarlijk. De weg was te breed voor 30 km daarom is die geplaatst. Ze zijn onduidelijk en onooglijk. Evt. reflecterend. Ze zijn niet meer compleet. Evt. als onderhoudsmelding geven bij gemeente (en hufterproof)
 • Onderhoud van de bermen. Beleid is 2 x per jaar maaien. Veel boeren en buitenlui maaien het toch zelf weer. Willen we dat wel? Wij hangen het bermbeleid aan, maar het wordt niet altijd nageleefd.

pag. 59/ 61:

Op de visie- en aandachtskaarten “langzaamverkeer” zijn de landbouwmechanisatiebedrijven weergegeven. Bij Zieuwent zijn er 2 gekarteerd, te weten Bomers en Wopa Ruurloseweg. De locatie van de Wopa aan de Reindersweg ontbreekt hier!!! Deze is weldegelijk van belang aangezien de relatie landbouwverkeer en de veiligheid van fietsende scholieren (zie U5).

Blz 63 parkeren

Bij woningen tot € 221.000, 1.1 tot 1.2 parkeerplaatsen en bij

Lijkt ons weinig. In ons dorp hebben toch veel mensen 2 auto’s.

In het programma staan landelijke kengetallen, hier echter meer aangewezen op auto. Norm dus aanpassen aan dorp, door gebrek aan openbaar vervoer.

Blz. 67

Weginrichting:

Doorn in het oog is de nog niet heringerichte Dorpsstraat. Daar waar onze winkels zitten is nog niks gebeurd in Zieuwent. Wat inrichting betreft moet dat ook meer uitstraling krijgen.

Meer eenheid creëren, met de rest van de Dorpsstaat.

Hoofstuk 6: blz 98.

Wensen van dorp zelf.

Voor kleine dorpen staat er niets in behalve U14. Initiatief moet vanuit de dorpen zelf komen. Wij moeten dus het signaal afgeven dat we nu het laatste deel van de Dorpsstraat richting winkels willen herinrichten. Wij verzoeken om dit de komende 4 jaar op te pakken met ons.

We zullen daar zelf mee aan de slag moeten. Het begin is nu te zorgen dat we het aangeven en dat dit in het programma komt te staan. Of het lukt weten we niet, maar we zetten ons er nu voor in.

Pag. 92,93,94 ”natuurlijk sturen”.

Het lijkt ons juist gevaarlijk dat er meer groen rondom de kruisingen komt te staan. Het moet dan wel erg goed worden onderhouden en niet te hoog zijn.

Een algemene inloopavond om het hele programma door te lopen vinden wij niet de juiste weg. Evt. de punten van deze avond op de site zetten en evt. in kerkklok zetten en daar kunnen mensen dan evt. op reageren. Ook als ze zelf wat in hun omgeving willen veranderen kunnen ze dit aangeven. Dit is unaniem besloten.

Komen er rare of onverwachte dingen uit, dan evt. weer met werkgroep bij elkaar komen. Anders gaan de reacties rechtstreeks naar de gemeente.

Evt. op het informatiescherm bij de Spar aangeven of ze een melding willen maken om op de site Zieuwent.info te kijken.

Angela dankt iedereen voor de inbreng.

Er is bij de rondvraag geopperd om Evt. leden van de Stichting kerkepaden volgende keer uit te nodigen en hun dit verslag te mailen. Dit wordt toegezegd.

gemoostgelre027

Links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *