Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Gemeentelijke aangelegenheden

Bovendorpse leefbaarheidsvisie Oost Gelre gepresenteerd

Op donderdag 14 september 2017 werd de ‘Leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre’ aangeboden aan wethouder Jos Hoenderboom. De visie is het resultaat van een goede samenwerking tussen zes kleine kernen, het onderwijs en de gemeente, met professionele begeleiding door de Leefbaarheidsalliantie, mogelijk gemaakt door provincie Gelderland. Wethouder Hoenderboom is blij met het de visie: “Het geeft duidelijk aan wat voor de kleine kernen en het buitengebied belangrijk is op weg naar 2030.”

De leefbaarheid in de kleine kernen van gemeente Oost Gelre staat onder druk. Daarom hebben de kleine kernen Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Zieuwent, Zwolle en Vragender de handen ineengeslagen.

De visie is vooral een bovendorpse visie, waarin de kleine kernen aan de hand van 9 thema’s aangeven wat voor hen belangrijk is op weg naar 2030. De thema’s zijn landschap; onderwijs; voorzieningen; wonen; sport en verenigingsleven; ontgroening en vergrijzing; werkgelegenheid; duurzaamheid; en toerisme en recreatie. De dorpen hebben elkaar opgezocht en de vraag gesteld: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kleine kernen en het buitengebied ook in de toekomst leefbaar zijn? Het antwoord op deze vraag is input voor het gemeentelijk beleid.

De kleine kernen hebben besloten zich eerst te richten op de thema’s wonen, onderwijs en breedbandinternet. Wethouder Hoenderboom: “Ik begrijp de wens om hier daadkrachtig mee aan de slag te gaan. Ik zal de visie met grote aandacht lezen en vervolgens ook de vertaalslag maken naar het bestaande beleid en naar de toekomst. Want over één ding zijn we het zonder meer eens: we voelen ons samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de kleine kernen.”

Het gehele rapport kunt u hier downloaden bovendorpse leefbaarheidsvisie.

 

Zieuwents Belang mag en doet ook niet aan partijpolitiek, maar hecht er wel aan om de verschillende politieke partijen van gemeente Oost Gelre te informeren over wat er leeft in Zieuwent.

De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen het gemeentebestuur en daarom is het van groot belang dat de raadsleden weten wat er leeft. Als belangenvereniging zetten wij ons in voor de leefbaarheid van ons dorp. Het voorzieningenniveau, het verenigingsleven en de werkgelegenheid moeten op peil blijven of verbeteren.

Hierover hebben we regelmatig overleg met ambtenaren en de verantwoordelijke wethouders.

oost gelre

Links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *