Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Dorpsplan 2015-2025

voorkant dorpsplan

Bouwen aan de toekomst van Zieuwent

Zieuwent weet wat het dorp nu heeft, maar wat hebben we in de nabije toekomst? De plaats staat alom bekend als mooi, groen en betrokken. De inwoners maken het dorp. De kracht van de huidige leefbaarheid ligt bij de diverse verenigingen en de vele vrijwilligers, die veel en uiteenlopende activiteiten organiseren. De voorzieningen in het dorp, zoals de verschillende buurthuizen en de basisschool zijn goed onderhouden. Er is veel bereikt in de afgelopen jaren. Maar wat is nodig om de leefbaarheid te behouden en indien mogelijk te vergroten?

Inspelen op veranderingen
Het gaat dus goed in Zieuwent. Toch heeft het dorp te maken met een aantal ontwikkelingen zoals vergrijzing, veranderingen in het buitengebied en de landbouw, het wegtrekken van jongeren vanwege studie, werk of onvoldoende vestigingsmogelijkheden en het wegtrekken van ouderen vanwege een tekort aan passende woningen. De samenleving verandert en dus ook de behoeften. Met het oog op de toekomst is het belangrijk de leefbaarheid in stand te houden en samen met en voor elkaar zich in te zetten. Daarom streven we naar een meer integrale aanpak van de ontwikkeling van het dorp. Door proactief in te spelen op veranderingen kunnen we de leefbaarheid behouden en versterken.

Levend document
In dit dorpsplan zijn alle onderwerpen op hoofdlijnen uitgewerkt waarbij rekening is gehouden met de ontwikkelingen in de gemeente, de Ruimtelijke Atlas en wensen en suggesties van inwoners. De uitkomsten van de inloopbijeenkomsten en enquêtes laten zien dat er onderwerpen zijn die duidelijk naar voren springen. Daarbij gaat het over gewenste veranderingen en verbeteringen, maar ook over wat we belangrijk vinden te behouden. Dit dorpsplan is een ‘levend’ document. Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd. Hierdoor is het mogelijk dat acties bijgesteld worden vanwege ontwikkelingen, veranderende behoeften en het stellen van prioriteiten. Het is dan ook een vertrekpunt van een boeiende reis naar een nog prachtiger Zieuwent!

De prachtige foto’s van Alex Vreeman zijn binnenkort te bekijken in het fotoalbum op deze site.

Bestanden

Dorpsplan 2015-2025 Glossy-A4-pagina-1-24.pdf
Dorpsplan 2005-2015 Dorpsplan-Zieuwent-2005-2015.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *