Een foto van Zieuwent
Nieuws

Geslaagde aftrap voor het nieuwe Dorpsplan in Zieuwent!

18 december 2015

 

 Afgelopen vrijdag 11 december was er voor de inwoners van Zieuwent de gelegenheid om input te geven aan het nieuwe Dorpsplan 2015-2025.

De avond bij het Parochiehuis was volgens de aanwezigen geslaagd en dit was te merken aan de enthousiaste deelname aan de verschillende gespreksgroepen. Ook was men zeer te spreken over de opstelling van de presentaties in de zaal van het Parochiehuis.

De 6 onderwerpen/pijlers Leven, Wonen, Ondernemen, Beleven, Ontspannen en Landschap waren opgesteld in een hoek van de zaal.
Per pijler werd er middels een beamer een muurkrant geprojecteerd. Leden van de uitwerkgroep van het dorpsplan gaven per tafel uitleg over de onderwerpen en kon er individueel input gegeven worden. Ook was er mogelijkheid om te discussiëren rondom stellingen uit de muurkranten. Om de tien minuten werd er van tafel gewisseld zodat iedereen over alle zes onderwerpen kon meepraten.

Via Facebook willen we de bevolking van Zieuwent oproepen nog meer input te leveren. Hoe meer ideeën/wensen we krijgen, des te duidelijker het beeld wordt van wat jullie als inwoners van Zieuwent willen. Tijdens de bijeenkomst in het Parochiehuis hebben we al veel goede ideeën geïnventariseerd, maar we horen graag wat er nog meer leeft! U kunt uw idee ook mailen naar info@zieuwentsbelang.nl

We zullen de komende weken alle pijlers één voor één voorbij laten komen via onze website, Facebook en Twitter en we hopen dat jullie je reactie via deze weg nog laten horen. Denk ’out of the box’, want niets is te gek en we houden van mensen die met ons willen meedenken want tenslotte…. Zieuwents Belang is ook uw belang!

 

flyer dorpsplan