Een foto van Zieuwent
Nieuws

Europese dorpsvernieuwingsprijs

31 oktober 2014

Het Hongaarse dorp Tihany heeft de Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2014 gewonnen. Zieuwent krijgt een eervolle vermelding voor “bijzondere prestaties op meerdere terreinen”.

In het juryrapport is onder andere de volgende beoordeling te lezen over Zieuwent: “De kracht van Zieuwent ligt bovenal in de participatie van allen. In Zieuwent wordt de “Doe-democratie” niet alleen uitgevoerd, het is tot in de haarvaten van het dorp voelbaar. Zichtbaar wordt dit onder meer door de zeer geslaagde herinrichting van het dorpsplein. Tussen alle betrokkenen, gemeentebestuurders, professionals en inwoners, vindt permanent en consequent informatie-uitwisseling plaats. Dit versterkt de onderlinge verbinding.”