Een foto van Zieuwent
Nieuws

Coöperatie Bondgenoten io zoekt investeerders

2 juni 2017

Op maandag 15 mei was er een goed bezochte informatieavond bij het Witte Paard georganiseerd door de Gemeente Oost Gelre. Dit in het kader van het nieuwe bestemmingsplan voor het plan Welkoop met een inleiding van wethouder van Uem en een uitgebreide presentatie van architect Herman van der Heijden. Hij heeft een toelichting gegeven op de meest recente plannen. Tevens is globaal het tijdpad voor wat betreft de bestemmingsplanprocedure, sloop en sanering van de verontreiniging besproken.

Op donderdagavond 8 juni gaan wij als Zieuwents Belang graag met potentiële investeerders en geïnteresseerden in gesprek over de mogelijkheden tot investeren in het voormalige Welkoop pand. Dit in combinatie met de (on)mogelijkheden vanuit de provinciale subsidieverordening van “Steengoed Benutten”. Meedoen kan al vanaf € 1.000,- waarbij er een kans blijft dat het monumentale pand voor Zieuwent behouden blijft.

Wij nodigen u als potentiële investeerder of geïnteresseerde van harte uit voor deze bijeenkomst op donderdag 8 juni aanstaande om 20.00 uur bij Het Witte Paard.