Een foto van Zieuwent
Nieuws

AGENDA jaarvergadering Zieuwents Belang 19-3-2018

8 maart 2018

AGENDA

Jaarvergadering Zieuwents Belang

19-03-2018 ca. 20.30 uur bij het Witte Paard
De feestcommissie start om 20.00 uur.

1 Opening

2 Notulen

3 Financieel verslag
    Kascontrole

4 Bestuursverkiezing:
   Bennie Hummelink, Bjorn Domhof en Ruud Krabbenborg zijn aftredend en niet herkiesbaar.
   Kandidaten kunnen zich melden tot 12-03-2018 bij het bestuur

5 Mededelingen:  

   Wonen

   Woon/zorg in de Pastorie

   Glasvezel

   Mobiel gedeeld

   Boven Dorpse Leefbaarheidsvisie

   Landschap

   Uitvoering dorpsplan

6 Rondvraag

 7 Sluiting

 De notulen van de jaarvergadering van 2017 kunt u teruglezen door hieronder te klikken:  notulen 2017