Een foto van Zieuwent
Nieuws

Oost Gelre aan de slag met Keurmerk Veilig Buitengebied

3 mei 2019

Oost Gelre aan de slag met Keurmerk Veilig Buitengebied
Enquête eerste stap in Keurmerk Veilig Buitengebied Oost Gelre

Inwoners en bedrijven in het buitengebied ontvangen deze week een brief van de gemeente. Daarin worden ze uitgenodigd een enquête in te vullen. De enquête moet inzicht geven in wat er in het buitengebied speelt op het gebied van veiligheid. Burgemeester Bronsvoort: “Veiligheid is een belangrijk thema, ook voor de inwoners van het buitengebied. We doen een beroep op hen om informatie over veiligheid in hun omgeving met ons te delen.”

Via deze link kunnen bewoners van het buitengebied de enquête invullen: https://hetccv.nl/onderwerpen/kvo/oost-gelre/

Burgemeester Bronsvoort benadrukt dat veiligheid meer is dan criminaliteit. “We kennen allemaal de voorbeelden van het dumpen van afval. Of van een drugslab in een lege schuur. Maar het gaat ook om zaken als brandveiligheid, overlast en verkeersveiligheid. Allemaal zaken die het veiligheidsgevoel aantasten. Je veilig voelen in je omgeving is ontzettend belangrijk. Met het Keurmerk Veilig Buitengebied willen we die veiligheid en daarmee ook het veiligheidsgevoel versterken.”

Samen werken aan veiligheid
Veel partijen werken hierin samen: Gemeente, politie, brandweer, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO),  natuurbeschermingsorganisaties, Waterschap, Omgevingsdienst, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland. Dat zijn er veel, maar wat burgemeester Bronsvoort betreft zijn de inwoners en ondernemers hierin een onmisbare schakel: “Zij zijn de ogen en oren in het buitengebied. Zij weten het als schimmige figuren navraag doen over een lege schuur. Als er een verdachte auto rijdt of als er illegaal afval gedumpt wordt. Die informatie hebben wij nodig. Zo werken we samen aan veiligheid.”

Veilig zijn, veilig blijven
Oost Gelre is volgens burgemeester Bronsvoort een veilige gemeente: “Dat willen we graag zo houden. Daarom vraag ik de hulp van inwoners en bedrijven in het buitengebied. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren door de enquête in te vullen. In de brief die ze ontvangen staat hoe ze dat kunnen doen. Met de informatie die het oplevert zetten we een belangrijke stap op weg naar het Keurmerk Veilig Ondernemen. Maar meer nog een belangrijke stap naar een nog veiliger omgeving voor de inwoners.”

Bewoners in het buitengebied kunnen via deze link de enquête invullen: https://hetccv.nl/onderwerpen/kvo/oost-gelre/

 

 

 

Jaarvergadering 18 maart 2019

9 april 2019

Op 18 maart 2019 vond wederom de jaarvergadering van Zieuwents Belang plaats. Het animo was wederom groot en zij werden door het bestuur van Zieuwents Belang geïnformeerd over alle lopende projecten die in 2018 hebben plaatsgevonden en sommigen die ook in 2019 nog plaatsvinden. Hieronder zijn de presentatie en de notulen te vinden.

Jaarvergadering Zieuwents Belang presentatie

Jaarvergadering 18 maart 2019 notulen

 

Pumptrack toer Oost Gelre

31 maart 2019

De afgelopen jaren zien we dat fietscrossen hartstikke populair is. Helaas lukt het niet overal om een vast crossbaantje te maken. De gemeente maar ook wij als Zieuwent Belang vinden het belangrijk dat de jeugd buiten kan bewegen en sporten. Daarom start de gemeente dit jaar een Pumptrack-toer door Oost Gelre. De gemeente huurt de komende zes maanden een mobiele pumptrackbaan. Deze gaat vanaf 5 april een toer maken door alle kernen van Oost Gelre. De baan komt ook tijdelijk in Zieuwent te liggen. Daarom informeert de gemeente de omwonenden middels een brief die hieronder ook digitaal te vinden is. 

Brief omwonenden Pumptrack

Clinic door Pumptrack.nl

Elke eerste woensdagmiddag dat de Pumptrack in jullie kern ligt geeft Joost Wichman een clinic voor geïnteresseerde kinderen en jongeren. De clinic is ongeveer tussen 14.30 uur en 17.00 uur op de locatie. Tijdens de clinic gaat er ook de Oost Gelre Pumpbattle plaats vinden. Elke deelnemer fiets een rondje over de Pumptrack en zet een tijd neer. Uiteindelijk komt er een dag winnaar (wie is het snelste van het dorp?) en ook een winnaar Oost Gelre.

Landschapsprojecten Zieuwent

De werkgroep levend landschap heeft de laatste jaren zeker niet stil gezeten. Er zijn een tal aan landschapsprojecten voltooid en hieronder kunt u het overzicht hiervan vinden met daarbij een korte beschrijving van het gerealiseerde landschapselement. Daarnaast ook een overzichtskaart van het geheel. De werkgroep gaat ook dit jaar weer aan de slag met een aantal mooie projecten om ons mooie dorp Zieuwent nóg een stukje mooier te maken. 

Overzicht Landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019

Overzichtskaart landschapsproject Zieuwent tm voorjaar 2019