Een foto van Zieuwent
Nieuws

Hoe veilig voelt u zich in Oost Gelre? Doe mee aan een onderzoek naar de veiligheidsbeleving.

24 januari 2018

Voelt u zich ’s avonds wel eens onveilig op straat? Of heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt als er brand ontstaat in uw woning?         
De vier gemeenten in de Oost-Achterhoek hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar gevoelens van onveiligheid bij inwoners. Aanleiding is het ontwikkelen van nieuw veiligheidsbeleid voor de periode 2018-2022 door de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Deze gemeenten werken intensief samen met de politie. Zij maken eens in de vier jaar samen afspraken over het aanpakken van onveiligheid en het stellen van prioriteiten hierin.

Veiligheidsbeleving

Voor de komende periode hebben de gemeenten afgesproken ook te kijken naar de onveiligheid. Objectief gezien kan een gebied of situatie heel veilig over komen, terwijl een inwoner daar heel anders over denkt  Een voorbeeld is het risico op woninginbraken. Het kan heel goed zijn dat inwoners het risico op een woninginbraak groot inschatten. We willen dat het uiteindelijke veiligheidsbeleid ook aansluit op de veiligheidsgevoelens en – behoeftes van onze inwoners.

Succesverhaal: lokfiets

Een van de succesverhalen uit integraal veiligheidsbeleid van de afgelopen vier jaar is de aanschaf van lokfietsen om de pakkans van fietsendieven te vergroten. Het aantal aangiftes van fietsendiefstallen is regionaal gedaald. De gemeenten vermoeden dat de lokfietsen daarmee te maken hebben.

Doe mee!

Wilt u ook meedoen aan dit onderzoek en woont u in één van vier gemeenten? Vul dan de enquête in via deze link http://bit.ly/2DlkG29(externe link)

Aanmelden Peuters peuterspeelzaal de Woelige Hoek in Zieuwent

9 januari 2018

In de week van 29 januari organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldingsweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar 2018-2019 gaan instromen.
Plaatsing
Kinderen kunnen worden geplaatst vanaf 2 jaar en 3 maanden. De peuterspeelzaal is laagdrempelig en alle kinderen zijn welkom, ook kinderen die extra zorg nodig hebben.
Openingstijden;
De peuterspeelzaal in Zieuwent is gevestigd in de basisschool. De peuterspeelzaal is alle dagen geopend van 08.30-11.30, behalve op woensdag.  Het reguliere aanbod is 2 dagdelen. Bezoekt uw kind ook een kinderdagverblijf dan is het mogelijk om slechts één dagdeel af te nemen.
Samenwerking met de basisschool;
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd.  Ria Vos en Elly Olthof zijn de vaste leidsters op deze groep. Zij worden ondersteund door de vrijwilligers, Joke Karnebeek en Marietje Spieker.

Nieuwgierig/ aanmelden;
U bent van harte welkom om op maandagmorgen 29 januari, dinsdagmorgen 30 januari, donderdagmorgen 1 februari, en vrijdagmorgen 2 februari tussen 09.00 en 11.00 uur een kijkje te komen nemen in de peuterspeelzaal.

Aanmelding en informatie;

Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de aanmeldingsweek uw kind aan te melden dan kunt u zich aanmelden via onze website; www.deachthoek.com.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen;

Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen
Varsseveldseweg 8
Francis ten Have administrateur, Gemma Bongers coördinator  

info@deachthoek.com
7131 BJ Lichtenvoorde
0544-487150

Politiek café leefbaarheid kleine kernen Oost Gelre 23 november BMV

14 november 2017

De kleine kernen in de gemeente Oost Gelre organiseren een politiek café over het in de toekomst leefbaar houden van de kleine kernen. Alle plaatselijke politieke partijen zijn uitgenodigd om mee te praten over de onderwerpen wonen, onderwijs, zorgvoorziening, groene en gastvrije omgeving en een gezonde lokale economie. Op donderdagavond 23 november is iedereen van harte welkom in BMV Mariënvelde aan de Waalderweg 7. De toegang is gratis en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start het programma.

De kleine kernen hebben in september 2017 de leefbaarheidsvisie aan het college en de gemeenteraad van Oost Gelre aangeboden. Zij zijn heel benieuwd hoe de politiek hierover denkt. Alle politieke partijen, te weten CDA, VVD, PvdA, OOG, D66 en NLOG, doen mee aan het politiek café, waarin gedebatteerd wordt over verschillende stellingen. Ook mensen in de zaal mogen vragen stellen. Onder andere wordt gepraat over betaalbare woningen voor starters, de noodzaak van een basisschool in elke kern, de toekomst van de buurthuizen, hoe de zorg voor ouderen georganiseerd moet worden en hoe landbouw en toerisme samen gaan. De avond geeft de kans om op een leuke manier inzicht te krijgen in welke politieke partijen daadwerkelijk aan de slag gaan met de speerpunten.

Leefbaarheidsvisie
De leefbaarheid van de kleine kernen staat onder druk. Jongeren trekken weg en mensen die blijven worden ouder. Daarnaast blijft het steeds moeilijker om voorzieningen zoals scholen, winkels en (sport)verenigingen in stand te houden. De kleine kernen Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle hebben de handen ineengeslagen. Deze zes dorpsbelangenorganisaties zijn op verschillende thema’s met elkaar in gesprek. Zij hebben gezamenlijk een bovendorpse leefbaarheidsvisie voor de kleine kernen opgesteld. Het plan bestaat uit negen thema’s: wonen, ontgroening en vergrijzing, onderwijs, voorzieningen, sport- en verenigingsleven, landschap, toerisme en recreatie, werkgelegenheid en duurzaamheid. De visie is te lezen op http://bit.ly/2zswf4U