Een foto van Zieuwent
Nieuws

Notulen jaarvergadering 2018

19 mei 2018

Op 19 maart j.l werd de jaarvergadering van Zieuwents Belang wederom in grote getalen bezocht. Kon u hier om welke reden dan ook niet bij zijn of wilt u de notulen graag nog eens nalezen? 

Hier vindt u de notulen 

te huur: Harreveldseweg 25 Zieuwent

5 april 2018

Vanaf vandaag (5-4-2018) staat te huur bij Pro Wonen: de woning aan de Harreveldseweg no. 25

Meer informatie via: deze link

Presentatie jaarvergadering 2018

20 maart 2018

Gisterenavond was de jaarvergadering van Zieuwents Belang.
We kijken terug op een geanimeerde en zeer goed bezochte avond.
De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan de orde:

Wonen/ Bondgenoten

Woon/zorg in de Pastorie

Glasvezel

Mobiel gedeeld

Boven Dorpse Leefbaarheidsvisie

Landschap

Uitvoering dorpsplan 2015-2025

Wilt u de presentatie nog eens rustig nalezen klik dan hier: presentatie jaarvergadering 2018

AGENDA jaarvergadering Zieuwents Belang 19-3-2018

8 maart 2018

AGENDA

Jaarvergadering Zieuwents Belang

19-03-2018 ca. 20.30 uur bij het Witte Paard
De feestcommissie start om 20.00 uur.

1 Opening

2 Notulen

3 Financieel verslag
    Kascontrole

4 Bestuursverkiezing:
   Bennie Hummelink, Bjorn Domhof en Ruud Krabbenborg zijn aftredend en niet herkiesbaar.
   Kandidaten kunnen zich melden tot 12-03-2018 bij het bestuur

5 Mededelingen:  

   Wonen

   Woon/zorg in de Pastorie

   Glasvezel

   Mobiel gedeeld

   Boven Dorpse Leefbaarheidsvisie

   Landschap

   Uitvoering dorpsplan

6 Rondvraag

 7 Sluiting

 De notulen van de jaarvergadering van 2017 kunt u teruglezen door hieronder te klikken:  notulen 2017