Een foto van het centrum van Zieuwent

Welkom op de website van Zieuwents Belang

U vindt hier informatie over alle zaken waar de belangenvereniging van het dorp Zieuwent zich mee bezig houdt en voor inzet. Mocht u geen antwoord vinden op uw eventuele vraag, dan kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen. Volg ons ook op www.facebook.com/Zieuwent !
Laatste nieuws

AGENDA jaarvergadering Zieuwents Belang 19-3-2018

AGENDA Jaarvergadering Zieuwents Belang 19-03-2018 ca. 20.30 uur bij het Witte Paard De feestcommissie start om 20.00 uur. 1 Opening 2 Notulen 3 Financieel verslag     Kascontrole 4 Bestuursverkiezing:    Bennie Hummelink, Bjorn Domhof en Ruud Krabbenborg zijn aftredend en niet herkiesbaar.    Kandidaten kunnen zich melden tot 12-03-2018 bij het bestuur 5 Mededelingen:      Wonen    Woon/zorg in de Pastorie    Glasvezel    Mobiel gedeeld    Boven Dorpse Leefbaarheidsvisie    Landschap    Uitvoering dorpsplan 6 Rondvraag  7 Sluiting  De notulen van de jaarvergadering van 2017 kunt u teruglezen door hieronder te klikken:  notulen 2017

Lees meer
ZieuwentsBelang: AGENDA jaarvergadering Zieuwents Belang 19-3-2018 zieuwentsbelang.nl/agenda-jaarver…
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen